Finans

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i august

Prisene p? borettslagsleiligheter er 3,5 prosent h?yere i august 2014 sammenlignet med juli 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2014 p? 30 191 kroner, mens det tilsvarende tallet i juli 2014 var p? 29 167 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 3,1 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 29 292 kroner.
– Vi hadde regnet med prisvekst i august, men kanskje ikke at oppgangen skulle bli s?pass kraftig. Vi merker at trykket i markedet har tatt seg opp etter ferien. Prisene har steget med 8,7 prosent siden nytt?r, og for f?rste gang passerer prisene p? borettslagsleiligheter 30 000 kroner i gjennomsnitt. Vi tror p? en mer moderat vekst resten av ?ret, men vi konstaterer at utviklingen s? langt har v?rt betydelig sterkere enn enkelte sp?dde p? forh?nd, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
F?rre bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned sank antall bud denne m?neden. I august 2014 er det i snitt 4,3 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang p? 0,3 bud fra juli 2014, og en nedgang p? 1,3 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,8 i august 2014. Dette er en nedgang p? 0,1 budgivere fra forrige m?ned, og en nedgang p? 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.
Se ogs?: www.garanti.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy