?konomi

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i mai

Prisene p? borettslagsleiligheter er 2,0 prosent h?yere i mai 2014 sammenlignet med april 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i mai 2014 p? 28 961 kroner, mens det tilsvarende tallet i april 2014 var p? 28 403 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 2,6 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 28 238 kroner.
– Prisveksten i mai var ikke helt uventet etter en forsiktig aprilm?ned. Utviklingen s? langt i ?r har v?rt god, med en prisoppgang p? 4,3 prosent. Bruktboligmarkedet fungerer som det skal, og vi er optimistiske med tanke p? sommeren, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
F?rre bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned sank antall bud denne m?neden. I mai 2014 er det i snitt 4,3 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang p? 0,7 bud fra april 2014, og en nedgang p? 0,4 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,8 i mai 2014. Dette er en nedgang p? 0,1 budgivere fra forrige m?ned, og en nedgang p? 0,3 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.
Se ogs?: www.garanti.no

Similar Posts