Offentlig ?konomi

Borettslagsleiligheter: Prisoppgang i mars

30-03-2012 13:11 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,4 prosent i mars.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 2,4 prosent h?yere i mars 2012 sammenlignet med februar 2012. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i mars 2012 p? 26 298 kroner, mens det tilsvarende tallet i februar 2012 var p? 25 680 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 12,1 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 23 463 kroner.
– Prisoppgangen vitner om nok en sterk m?ned i boligmarkedet. Den stigende trenden for prisene p? borettslagsleiligheter i 2012 fortsetter, og det er lite som tyder p? at utviklingen vil snu, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I mars 2012 er det i snitt 4,9 bud per borettslagsbolig, en oppgang p? 0,5 bud fra februar 2012. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en nedgang p? 0,5 bud. Antall budgivere per bolig er 2,2 i mars 2012. Dette er en oppgang p? 0,3 budgivere siden forrige m?ned, og en oppgang p? 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
– Oppgangen i antall bud og budgivere, samt rask omsetningshastighet og god tilgang p? nye oppdrag, vitner om h?y temperatur i markedet, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og best?r i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy