?konomi

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i mars

31-03-2014 14:50 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,7 prosent i mars.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 2,7 prosent h?yere i mars 2014 sammenlignet med februar 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i mars 2014 p? 28 547 kroner, mens det tilsvarende tallet i februar 2014 var p? 27 786 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 2,3 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 27 912 kroner.
– Prisene stiger i mars etter tilbakegang forrige m?ned. At veksten er s?pass kraftig er litt overraskende, men utviklingen for 2014 samlet sett gj?r at vi fortsatt tror p? en jevn og moderat prisvekst dette ?ret, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I mars 2014 er det i snitt 4,9 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang p? 0,8 bud fra februar 2014, og en nedgang p? 0,3 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,9 i mars 2014. Dette er en oppgang p? 0,1 budgivere fra forrige m?ned, og en nedgang p? 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
– Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet er p? vei opp, og at interessen for boligene er ?kende. Flere er med i kampen om hver enkelt bolig, og boligkj?perne strekker seg lenger for ? f? den boligen de vil ha, sier Drogseth.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.
Se ogs?: www.garanti.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy