?konomi

Borettslagsleiligheter: svak prisoppgang i november

Borettslagsleiligheter: svak prisoppgang i november
30-11-2013 12:46 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,1 prosent i november.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 0,1 prosent h?yere i november 2013 sammenlignet med oktober 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i november 2013 p? 27 903 kroner, mens det tilsvarende tallet i oktober var p? 27 888 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 5,3 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 26 505 kroner.
– Etter prisnedgang de siste par m?nedene er prisene stabile fra oktober til november. Dette er positivt og en indikasjon p? at vi ikke er inne i en boligboble. Befolkningsvekst, lav nybygging og fortsatt lave renter underst?tter dette, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
F?rre bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned sank antall bud denne m?neden. I november 2013 er det i snitt 4,2 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang p? 0,8 bud fra oktober 2013, og en nedgang p? 0,8 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,7 i november 2013. Dette er en nedgang p? 0,1 budgivere fra forrige m?ned, og en nedgang p? 0,3 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no

A to już wiesz?  Seks av ti vil ha 70 prosent eller mer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy