DK

Borris Elforsyning overdrager netaktiviteterne til EnergiMidt

Myndighedernes model for effektiv netdrift vil i fremtiden g?re det sv?rere at drive en sund el-forretning, og specielt de mindre netselskaber f?r vanskeligt ved at leve op til kravene. Medlemmerne i transformerforeningen Borris Elforsyning har derfor sagt ja til at overdrage netaktiviteterne til EnergiMidt.

Tidligt i 2014 henvendte Borris Elforsyning sig til EnergiMidt vedr?rende mulighederne for et samarbejde, og det har nu resulteret i, at de to forsyningsselskaber har indg?et en aftale om, at EnergiMidt overtager netaktiviteterne, og at Borris Elforsynings 600 medlemmer bliver andelshavere i EnergiMidt.
Netop hensynet til kunderne har v?ret en v?sentlig ?rsag til, at man tog kontakt til EnergiMidt, forklarer bestyrelsesformand i Borris Elforsyning Steen Buhl Larsen:
– Det har v?ret n?rliggende at lede efter en l?sning, som varetager medlemmernes interesser bedst muligt. Med alle de restriktioner som Energitilsynet til stadighed p?l?gger elselskaberne er det vanskeligt at drive en rentabel elforsyning. Derfor tog vi kontakt til EnergiMidt og vi blev hurtige enige om, at et samarbejde giver rigtig god mening. I s?rdeleshed for vores kunder.
Flere fordele for kunderne i Borris
I forbindelse med EnergiMidts overtagelse af netaktiviteterne i Borris oprettes en almennyttig fond p? 4,5 millioner kroner, som skal yde st?tte til aktiviteter i Borris og omegn. Samtidig s?ttes gang i udskiftning af m?lerne hos kunderne, og muligheden for at f? fiberbredb?nd p? andelshavervilk?r er kommet t?ttere p?.
Med de nye fjernafl?ste m?lere f?r borgerne i omr?det lettere adgang til deres forbrugsdata og vil f? bedre foruds?tninger for at kontrollere og minimere elforbruget via EnergiMidts hjemmeside.
Steen Buhl Larsen er glad for, at hans medlemmer som andelshavere i EnergiMidt b?de f?r stillet ny teknologi til r?dighed og at de kunder i omr?det, som endnu ikke er tilsluttet EnergiMidts fiberbredb?nd f?r et nyt tilbud om tilslutning.
Naturligt at forene kr?fterne
I EnergiMidt gl?der man sig til at byde de nye andelshavere fra Borris velkommen. If?lge Mads Miltersen, administrerende direkt?r i EnergiMidt Net A/S, er samarbejdet mellem Borris Elforsyning og EnergiMidt en naturlig f?lge af en tendens, som har v?ret fremherskende gennem flere ?r:
– EnergiMidt er selv resultatet af, at tre energiselskaber i 2002 valgte at g? sammen ? og siden er der kommet flere til. At flere end 235.000 kunder i vores forsyningsomr?de i dag har str?m i kontakten og adgang til et effektivt drevet elnet skyldes, at forudseende energiselskaber gennem ?rtier har valgt at fusionere for at opn? stordriftsfordele.
Beslutningen om EnergiMidts overtagelse af netaktiviteterne fra Borris Elforsyning er blevet vedtaget p? to generalforsamlinger i maj og juni i Borris samt i EnergiMidt Net A/S. Aftalen skal endeligt godkendes af Energistyrelsen og vil f? regnskabsm?ssig virkning fra den 1. januar 2014.
Kontaktinformation:
Steen Buhl Larsen, bestyrelsesformand i Borris Elforsyning tlf.: 2032 4144
Mads Miltersen, adm. direkt?r i EnergiMidt Net A/S, tlf.: 2945 4061

Fakta om EnergiMidt
EnergiMidt er en moderne multiforsynings- og bredb?ndsvirksomhed med 235.000 kunder.
Virksomheden besk?ftiger 725 medarbejdere og har hovedkontor i Silkeborg samt afdelinger i Skive, Herning og Randers.
EnergiMidt har de seneste ?r ligget i top 3 blandt landets bedste arbejdspladser og har vundet flere priser for arbejdet med trivsel og CSR.
EnergiMidt har over 50.000 fiberbredb?ndskunder og har installeret over 4.500 solcelleanl?g i Danmark.
EnergiMidt har solcelle- og vindm?lleparker i Spanien, Italien, Bulgarien, Tyskland og Danmark. De leverer en ?rlig el-produktion svarende til over 20.000 familiers elforbrug.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy