Finans

Bouvet blir Norges mest komplette kompetansemilj? innen SAP

SAP og Bouvet utvider samarbeidet ytterligere gjennom ? inng? en avtale som gir Bouvet status som BusinessObjects Channel Partner. Avtalen gir Bouvet rettigheter til ? selge og forvalte lisenser innenfor portef?ljen av BusinessObjects’ produkter p? lik linje med resten av SAPs produktportef?lje. Avtalen utgj?r den femte partneravtalen mellom SAP og Bouvet, noe som gir Bouvet en unik status som den akt?ren i Norge med det bredeste partnersamarbeidet med SAP.

“Med denne avtalen kan vi besvare ettersp?rselen i markedet etter en ‘one stop shop’ relatert til SAPs forretningssystemer. Virksomheter som bruker SAP har hittil m?tte forholde seg til ulike leverand?rer for ? implementere og vedlikeholde sine forretningssystemer. Med denne avtalen blir Bouvet en leverand?r som kan p?ta seg et totalansvar, fra r?dgivning til lisenssalg, konfigurering, forvaltning og oppl?ring”, sier Sverre Hurum, administrerende direkt?r i Bouvet ASA.

For ytterligere informasjon:
Sverre Hurum, Administrerende direkt?r i Bouvet
ASA, Tlf. +47 913 50 047

Om Bouvet ASA:
Bouvet er en skandinavisk konsulentvirksomhet som leverer r?dgivnings- og utviklingstjenester innen informasjonsteknologi. Bouvet har i overkant av 500 ansatte, og leverer tjenester innen f?lgende omr?der: portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, applikasjonsforvaltning, SAP, Business Intelligence og kurs. P? selskapets kundeliste finnes virksomheter som Statoil, SAS, Statkraft, Avinor, Kreftforeningen, Corporate Express, Yara, NSB og Utdanningsdirektoratet.

Source: Millistream

Similar Posts