?konomi

Brannen i L?rdal: Trehuseiere frykter brann ? kommuner m? prioritere tilsyn

Brekkest? er en gammel uthavn med trehusbebyggelse
I etterkant av L?rdals-brannen b?r kommuner med trehusbebyggelse g? gjennom sine brannplaner, inklusiv beredskap og brannsikringstiltak, for ? kartlegge om gammel og s?rbar trehusbebyggelse greier ? st? imot en spredningsbrann, mener If. Og noen kommuner er allerede i gang.
Den dramatiske brannen i L?rdal har satt en st?kk i alle som bor i trehus, og i byer med gammel, verneverdig trehusbebyggelse.
En unders?kelse If gjennomf?rte for en tid siden, viser at de fleste trehuseiere er livredd for brann, men bare halvparten av trehuseiere har en evakueringsplan i tilfelle brann. Beboere i eldre trehus (mer enn 30 ?r) er mer bekymret enn dem som bor i nyere trehus (74 % mot 64 %). Resultatet
fremkommer i en unders?kelse TNS Gallup har gjort for If.
Annenhver trehuseier har ikke hatt brann?velse
Hver andre trehuseier sier at de verken har hatt noen form for brann?velse eller snakket om hva de
skal gj?re hvis det begynner ? brenne (51 %).
– Den tette trehusbebyggelsen som vi finner i mange byer i Norge er b?de gammel og genuin, og av stor kulturhistorisk betydning. Bygningene ligger ofte vegg i vegg, og er med ? skape b?de milj? og s?rpreg i byene. Ulempen er dessverre at brann utvikler seg raskt, og spredningsrisikoen er h?y, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring.
Brann i trehusbebyggelse m? ikke f? lov til ? bli stor
– Tett trehusbebyggelse er utfordrende ? sikre p? en god m?te, og derfor er det viktig ? ha tiltak som kan begrense at brann starter eller at den f?r lov til ? bli stor, sier Arild Juell-Andersen, leder for risikovurdering i If Skadeforsikring.
– Det viktigste er ? hindre at brann oppst?r da den raskt f?r store konsekvenser med mange personer
involvert. Kommuner og offentlige instanser kan bidra ved ? f?re tilsyn av elektriske anlegg. Andelen branner med elektrisitet som ?rsak, er nemlig h?y. Tilsynsarbeid fra brannvesen b?r ogs? prioriteres. I plansammenheng er det viktig at brannvesenet utarbeider innsatsplaner for ? v?re godt forberedt n?r
brann er et faktum.
N?r en brann er et faktum er det viktig at varslingsrutinene er gode slik at r?mning kan foreg? p?
en trygg og god m?te. For ? varsle m? brann detekteres, og i tett trehusbebyggelse er bl.a. varmes?kende kamera et tiltak som kan v?re aktuelt. Dette m? inng? i en brannsikringsplan for omr?det hvor ogs? skadebegrensende tiltak i form av brannseksjonering m? inng?, sier Juell-Andersen.
For ? unng? brann er det videre viktig ? s?rge for gode rutiner for ? h?ndtere s?ppel. S?ppel
plassert inntil husveggen er en invitasjon til ? starte en brann. Her har kommuner og renovasjonsselskap et stort forbedringspotensial. Informasjon og bevisstgj?ring av beboere kan skje gjennom velforeninger og i beboerm?ter.
Lite brannhemmende materialer
– Status i sv?rt mange eldre trehus i dag er at det er sv?rt lite brannhemmende materialer i
bygget i forhold til nyere trehus, eller eldre trehus som totalrenoveres. I dag brukes det i stor grad gipsplater og steinull n?r det bygges nytt eller n?r hus restaureres. Disse materialene kan virke brannhemmende, og forsinke den raske brannutviklingen dersom utf?relsen er forskriftsmessig, sier Arild Juell-Andersen, leder for risikovurdering i If Skadeforsikring.
Imidlertid er det det vi fyller boligene med som gir den eksplosive utviklingen av en brann i startfasen. Brannhemmende materialer i bygningskonstruksjonen vil ha st?rst effekt p? spredningen av brannen til andre deler av boligen eller til nabobygninger.
Lag brannplan
Juell-Andersen i If mener at det er av avgj?rende betydning at eiere av boliger, uansett byggem?te, har en plan for hva de skal gj?re i tilfelle brann, og legge til rette for rask evakuering.
? B?de stiger og branntau m? v?re lett tilgjengelig, og r?mningsveier ryddet, slik at evakueringen kan skje raskt. Gjennomf?r en praktisk r?mnings?velse hvor hele familien er med. Godkjente og fungerende brannvarslere er en selvf?lge, slik at en blir varslet i tide, og helst optiske r?ykvarslere som raskest varsler ulmebranner. Batteribytte en gang i ?ret er en rimelig livsforsikring.
Alle m? ha n?dvendig slokkeutstyr tilgjengelig. Gjerne husbrannslange og flere pulverapparater p? strategiske steder i huset for ? slokke eventuelle branntill?p, sier Juell-Andersen.
Oslo, 21. januar 2014
Kontaktpersoner If:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r, mobiltlf. 928 93 719

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper ogs? bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle f? en skade. Takket v?re v?re 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum f?le seg trygge p? at de vil f? den hjelpen de trenger – hvis noe skulle skje.

Similar Posts