Revisjon

Brannstiger henges opp og glemmes

Én av tre med soverom i andre etasje eller h?yere har brannstige eller branntau, men de f?rreste tester eller ?ver p? ? bruke slike hjelpemidler. Over 80 prosent innr?mmer at brannstiger og branntau f?r henge i fred.
Dette viser en fersk unders?kelse TNS Gallup har utf?rt i anledning ?rets brannvernuke, som innledes mandag 17. september.
– Det er flott at s? mange som en tredjedel med soverom over f?rste etasje har tenkt over hvilke r?mningsmuligheter de har og anskaffet seg brannstiger og branntau. Men det er typisk at slike ting henges opp og glemmes, sier avdelingsdirekt?r Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Brannstiger og branntau skal forenkle evakuering ved brann. Det betyr ikke n?dvendigvis at det bare er enkelt ? bruke disse:
– Mange f?r seg en overraskelse n?r de pr?ver brannstiger og branntau. Kanskje fungerer ikke utstyret etter hensikten, eller det kan v?re defekt, malt over eller rustet fast. Slike feil er det dumt ? oppdage f?rst n?r man havner i en n?dssituasjon og m? komme seg raskt ut, sier Pedersen.
Unders?kelsen forteller at kvinner er d?rligst p? ? sjekke og pr?ve ut brannstiger og branntau. Dobbelt s? mange menn som kvinner har gjort dette i l?pet av de to siste ?rene.
– Som et minimum b?r slikt utstyr etterses minst én gang i ?ret. Men vi mener det ogs? er fornuftig ? pr?ve det ut under trygge og kontrollerte forhold. Det kan v?re fysisk tungt, og h?yden kan v?re utfordrende for mange. Likevel er det viktig at alle l?rer seg hvordan brannstiger og branntau brukes, sier administrerende direkt?r Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.
Denne uka g?r den landsomfattende kampanjen Brannvernuka av stabelen. Kampanjen arrangeres av If Skadeforsikring, DSB, Norsk brannvernforening og brannvesenet. Over 300 brannstasjoner landet rundt inviterer til ?pen dag for sm? og store. I tillegg skal over 550 000 nordmenn ?ve p? brannrutinene gjennom deltakelse i Nasjonal brann?velse.
– Vi oppfordrer alle til ? ha brann?velse hjemme og pr?ve ut r?mningsveiene. Har du en brannstige som du aldri har testet, er Nasjonal brann?velse en gylden anledning. S?rlig barnefamilier b?r lage sin egen evakueringsplan og trene p? den, sier konserndirekt?r Line Hestvik i If Skadeforsikring.
Gode r?d om brann?velser i hjemmet:
www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse/Brannovelse-i-hjemmet
Deltakere i Nasjonal brann?velse p? landsbasis:
www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse/Landsoversikt
Deltakere i Nasjonal brann?velse per fylke og kommune:
www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse/Fylkesoversikt
Brannstasjoner som arrangerer ?pen dag:
www.brannvernuka.no/Apen-dag-pa-brannstasjonen/Fylkesoversikter
Kontaktpersoner for media:
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirekt?r i DSB
Mobiltlf 975 52 424
Dagfinn Kalheim, adm. direkt?r i Norsk brannvernforening
Mobiltlf 977 59 029
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring
Mobiltlf 928 93 719
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Sp   #Olavi Huhtala   #Pekka Ritakallio   #Ruukkis Metals