b?rs

Bred resultatfremgang i Veidekke

Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 4 448 MNOK (3 980 MNOK i tredje kvartal 2009). Resultat f?r skatt ble 270 MNOK (240 MNOK), resultat pr. aksje ble kr 1,50 (kr 1,30) og resultatmarginen endte p? 6,1 % (6,0 %). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n? p? 12,1 mrd. NOK (11,3 mrd. NOK).
– V?re resultater for ?rets tredje kvartal bekrefter at finanskrisen er tilbakelagt. Men de viser ogs?, i likhet med i tidligere nedgangstider, at veien tilbake er noe lengre for bygg- og anleggsbransjen enn for mange andre bransjer, oppsummerer konsernsjef Venold.

Entrepren?rvirksomheten
I entrepren?rvirksomheten produseres det n? i stor grad p? kontrakter som ble inng?tt under finanskrisen med sterk konkurranse og pressede marginer. Imidlertid bidrar ?kte volumer og marginforbedringer i Sverige og Danmark positivt og reduserer utslagene. Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i tredje kvartal ble 3 187 MNOK (2 840 MNOK) og resultatet 133 MNOK (141 MNOK). Resultatmarginen endte p? 4,2 % (5,0 %).

Eiendomsutvikling
Eiendomsmarkedet rundt de st?rste byene i Norge og Sverige viser fortsatt positiv utvikling med betydelig ?kt salg og dermed oppstart av nye prosjekter. I alt ble det solgt 216 boliger i kvartalet (100 i samme kvartal i 2009). Antall boliger i produksjon var 728 (194). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i tredje kvartal endte p? 322 MNOK (105 MNOK), mens resultatet ble 21 MNOK (- 12 MNOK).

Industri
Kvartalet var preget av h?y aktivitet innenfor alle forretningsomr?dene i industrivirksom­heten. Resultatet ?kte med 18 % fra samme periode i fjor til tross for ytterligere avsetning for tap p? veivedlikehold. Samlet omsetning for Veidekke Industri i ?rets tredje kvartal ble 1 077 MNOK (1 062 MNOK), og resultatet ble 136 MNOK (115 MNOK).
HMS
Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge var 5,5 % (5,8 %). For alle ansatte i Sverige var sykefrav?ret 3,0 % (3,0 %) og i Danmark 2,3 % (2,2 %). H-verdien (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,9 i tredje kvartal (4,9).

Det vises ogs? til styrets rapport for tredje kvartal 2010 som er vedlagt denne pressemelding.

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 90 58 23 23, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected]
Se ogs? http://www.veidekke.no/rapporter/2010/kvartal/3/veidekke_i_3_kvartal2010/
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.000 ansatte en omsetning p? 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy