DK

BRFKredit a/s Endelige obligationsvilk?r Endelige vilk?r for s?rlig d?kket obligation der ?bnes den 7. maj 2010

Enhedslistens Frank Aaen har offentligt kritiseret en r?kke udenlandske virksomheder for ikke at betale skat i Danmark. Fujitsu er n?vnt sammen med virksomheder som Q8, IBM, Kinnarps, Kraft og Nestlé. If?lge Frank Aaen er det bet?nkeligt, at virksomhederne er leverand?rer til stat og kommuner uden at bidrage til f?llesskabet, og mist?nker virksomhederne for bevidst at undg? skattebetaling.

Fujitsu opfatter for sit vedkommende kritikken som en grundl?s p?stand.

?Fujitsu bidrager klart til f?llesskabet i Danmark. Dels ved at vi besk?ftiger 320 medarbejdere, som betaler dansk indkomstskat, dels ved at Fujitsu leverer innovative ydelser, der sparer kommuner og stat for millioner af skattekroner hvert ?r. Hvad ang?r selskabsskat har Fujitsu v?ret igennem en turn-around i de seneste ?r, som har l?ftet virksomheden fra at have haft underskud til nu at have overskud. Vi forventer derfor snart ogs? at bidrage til samfunds?konomien p? den front,? siger Hans Iakob Estrup, adm. dir. for Fujitsu.

Fujitsu er sammensat af to virksomheder – Fujitsu Services, som tilbyder it-systemer, outsourcing og service, og Fujitsu Siemens, der tilbyder pc?ere, servere, storage, m.m. Fujitsu Services k?bte den 1. april 2009 Siemens? andel i Fujitsu Siemens, hvorefter begge virksomheder blev lagt sammen til en virksomhed ? Fujitsu.

Fujitsu Services har stort set ingen import og s?lger sine ydelser direkte i det danske marked. I ?rene 2002-2007 gav driften i Fujitsu Services imidlertid underskud, hvilket ogs? f?rte til nedsk?ringer i antallet af medarbejdere. Den svage indtjening bet?d, at selskabet ikke betalte skat, men tv?rtimod opbyggede et betydeligt skattem?ssigt underskud. I de seneste ?r har Fujitsu Services imidlertid gennemg?et en vellykket turn-around og tjener igen penge, ligesom antallet af medarbejdere er ?get, ogs? under finanskrisen.

Fujitsu Siemens har v?ret fuldt skattepligtig i mange ?r og har betalt skat.

?Det nye konsoliderede Fujitsu har en solid v?kst i oms?tningen og vi forventer bestemt at v?re l?nsomme i de kommende ?r, og dermed betale selskabsskat. Men p? grund af de tidligere ?rs ganske store skattem?ssige underskud vil der formentlig g? et par ?r f?r det skattem?ssige underskud er modregnet,? siger Hans Iakob Estrup.

I ?vrigt blev Fujitsu udtaget til rutinem?ssig kontrol af Skat i 2009 for ?rene 2003-2006. Kontrollen blev gennemf?rt og afsluttet uden bem?rkninger.

Yderligere informationer:

Administrerende Direkt?r, Hans Iakob Estrup, Fujitsu, Telefon: +44 27 13 33 34
Marketingchef, Pia Toftdal Rasmussen, Fujitsu, Telefon: +45 27 13 35 84

Om Fujitsu
Fujitsu er en af verdens f?rende leverand?rer af it-baserede forretningsl?sninger til det globale marked. Med cirka 180.000 ansatte i 70 lande kombinerer Fujitsu et globalt korps af system- og serviceeksperter med p?lidelige it- og kommunikationsprodukter og avanceret mikroelektronik med henblik p? at skabe merv?rdi for kunderne

Similar Posts