valutasp?rsm?l

BWG Homes ordreinngang juni 2011

a8

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juni p? NOK 196,0 millioner
mot NOK 297,5 millioner i juni 2010, en reduksjon p? 34,1 prosent. Netto
ordreinngang i juni for segment Norge var NOK 109,3 millioner (NOK 143,2
millioner), ned 23,7 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Sverige var
NOK 86,7 millioner (NOK 154,3 millioner), ned 43,8 prosent.

Samlet netto ordreinngang for 2. kvartal 2011:
BWG Homes ASA: NOK 829,8 millioner, ned 10,3 prosent, Segment Norge: NOK 497,6
millioner, ned 0,7 prosent, Segment Sverige: NOK 332,2 millioner, ned 21,6
prosent.

Samlet netto ordreinngang for 1. halv?r 2011:
BWG Homes ASA: NOK 1 854,9 millioner, ned 2,0 prosent, Segment Norge: NOK
1 176,3 millioner, opp 6,1 prosent, Segment Sverige: NOK 678,6 millioner, ned
13,5 prosent.

(Sammenligningstall 2010 for segment Norge og BWG Homes ASA er omarbeidet som
f?lge av endret rapportering av merverdiavgift for segment Norge.)

Se ogs? oversikt per m?ned p? http://www.bwghomes.no/no/Investor-
Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirekt?r Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier
merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og Sm?landsVillan i
Sverige. BWG Homes leverer ?rlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne
boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 025 ansatte.
Omsetning i 2010 var p? 2,9 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy