valutasp?rsm?l

BWG Homes ordreinngang mai 2011

01-06-2011 10:41 BWG Homes ASA BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i mai p? NOK 281,9 millioner mot NOK 304,0 millioner i mai 2010, en reduksjon p? 7,3 prosent. Netto ordreinngang i mai for segment Norge var NOK 192,4 millioner (NOK 156,9 millioner), opp 22,7 prosent.

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i mai p? NOK 281,9 millioner
mot NOK 304,0 millioner i mai 2010, en reduksjon p? 7,3 prosent. Netto
ordreinngang i mai for segment Norge var NOK 192,4 millioner (NOK 156,9
millioner), opp 22,7 prosent. Netto ordreinngang i mai for segment Sverige var
NOK 89,5 millioner (NOK 147,2 millioner), ned 39,2 prosent.

Samlet netto ordreinngang per mai 2011:
BWG Homes ASA: NOK 1 658,9 millioner, opp 3,9 prosent, Segment Norge: NOK
1 067,0 millioner, opp 10,5 prosent, Segment Sverige: NOK 591,9 millioner, ned
6,1 prosent.

(Sammenligningstall 2010 for segment Norge og BWG Homes ASA er omarbeidet som
f?lge av endret rapportering av merverdiavgift for segment Norge.)

Se ogs? oversikt per m?ned p? http://www.bwghomes.no/no/Investor-
Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirekt?r Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier
merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og Sm?landsVillan i
Sverige. BWG Homes leverer ?rlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne
boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 025 ansatte.
Omsetning i 2010 var p? 2,9 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy