Finans

Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk, 3. kvartal 2009Stabil ordretilgang i bygg og anlegg

B?de de utg?ende og de inng?ende bankoverf?ringene mellom Norge og utlandet utgjorde rundt 348 milliarder kroner i 3. kvartal.
Totalbel?pet ?kte for b?de inng?ende og utg?ende transaksjoner mellom Norge og utlandet fra 2. til 3. kvartal. De utg?ende transaksjonene kom opp i nesten 348 milliarder kroner i 3. kvartal 2009, en ?kning p? 16 prosent fra kvartalet f?r. De inng?ende transaksjonene utgjorde i overkant av 348 milliarder kroner, en oppgang p? noe under 4 prosent sammenlignet med kvartalet f?r.
Oppgang i overf?ringene til og fra Nord- og Mellom-Amerika var hoved?rsaken til de ?kte betalingsstr?mmene. Inng?ende transaksjoner mellom Norge og Nord- og Mellom-Amerika steg med 26 milliarder kroner, eller 66 prosent, fra 2. kvartal. De utg?ende transaksjonene til dette omr?det vokste med i underkant av 32 milliarder kroner. Dette er en verdi?kning p? hele 133 prosent.
Inng?ende grensekryssende betalinger via norsk bank
3. kvartal 2009
För tabell se, http://www.ssb.no/betalstr/
Utg?ende grensekryssende betalinger via norsk bank
3. kvartal 2009 (Rettet kl. 10.16)
För tabell se, http://www.ssb.no/betalstr/
Fortsatt oppgang for bergverk og utvinning
Innenfor bergverkdrift og utvinning ?kte overf?ringene mellom Norge og utlandet for andre kvartal p? rad. De inng?ende overf?ringene steg med nesten 27 prosent, eller i underkant av 21 milliarder kroner fra 2. til 3. kvartal. For de utg?ende transaksjonene var veksten p? hele 122 prosent, eller i overkant av 32 milliarder kroner.
Bankoverf?ringer mellom industrin?ringen i Norge og utlandet viste en nedgang for inng?ende betalinger, men en oppgang for utg?ende betalinger fra 2. til 3. kvartal. De inng?ende overf?ringene gikk ned med 5 prosent, eller i overkant av 6 milliarder kroner, til totalt 119 milliarder kroner. Dette er den laveste kvartalsvise summen som er registrert for industrin?ringen i denne statistikken. De utg?ende transaksjonene fra industrin?ringen var totalt p? over 112 milliarder kroner i 3. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal er dette en oppgang p? nesten 4 milliarder kroner eller 3 prosent.
N?ringsfordelte tall (ekskludert privatpersoner). 3. kvartal 2009
För tabell se, http://www.ssb.no/betalstr/
Inng?ende transaksjoner kun marginalt st?rre enn utg?ende
Totalst?rrelsen p? de inng?ende transaksjonene var kun 0,3 prosent st?rre enn de utg?ende i 3 kvartal.
I de to f?rste kvartalene i ?r var denne forskjellen klart st?rre.
Forskjell i st?rrelse p? inng?ende og utg?ende betalinger i 3. og 2. og 1. kvartal 2009 og 4. og 3. kvartal 2008. Prosent
För tabell se, http://www.ssb.no/betalstr/
I valutaregisteret registreres alle grensekryssende betalinger til og fra Norge. Hovedtyngden av betalingene skjer via bank. Bruk av utenlandskregistrerte kredittkort i Norge og norskregistrerte kredittkort i utlandet registreres imidlertid ogs? i registeret. Det samme gjelder valutaveksling, fysisk inn- og utf?rsel av betalingsmidler samt andre former for betalingsoverf?ring. N?r ikke annet sies eksplisitt, vil den publiserte statistikken utelukkende omhandle transaksjoner via bank.
Statistikken viser omfanget av grensekryssende banktransaksjoner mellom innlendinger og utlendinger. Ikke-finansielle foretak og privatpersoner er omfattet i statistikken, mens de finansielle foretakene (banker, forsikringsselskaper etc.) ikke omfattes. Mer utf?rlig beskrivelse av statistikkens omfang og viktige definisjoner finnes i om statistikken.

Similar Posts