valutasp?rsm?l

Bygger verdens mest milj?vennlige supply-skip

04-05-2011 09:00 Siemens AS Siemens og ?stensj? Rederi har utviklet et helt nytt dieselelektrisk fremdriftssystem som bruker mindre drivstoff og setter en ny milj?messig standard for offshore fart?yer. Det nye systemet gir lavere utslipp av b?de NOx og drivhusgasser ogs? sammenlignet med dagens systemer med gassdrift.

Siemens og ?stensj? Rederi har utviklet et helt nytt dieselelektrisk fremdriftssystem som bruker mindre drivstoff og setter en ny milj?messig standard for offshore fart?yer. Det nye systemet gir lavere utslipp av b?de NOx og drivhusgasser ogs? sammenlignet med dagens systemer med gassdrift.
Systemet skal monteres i et nytt skip som ?stensj? Rederi n? bygger, og dette blir det f?rste skipet i verden med det nyskapende systemet.
– I fjor kom ?stensj? Rederi til oss med foresp?rsel om ? lage et helt nytt og innovativt fremdriftssystem for skipsindustrien. M?let var reduksjon av drivstoff forbruket og vesentlig reduksjon av milj?utslipp. Deres ambisi?se milj?konsept ?MINDSET? passet som h?nd i hanske med v?re egne planer p? dette omr?det. N? har vi lykkes, og den nye l?sningen setter en ny internasjonal standard b?de med tanke p? energiforbruk og milj?vennlighet, sier salgssjef Ketil Aagesen i Siemens.
Det nye skipet skal v?re ferdig september 2013, men den nye l?sningen for fremdrift vil bli presentert p? skipsmessen Nor-Shipping i slutten av mai i ?r.
Utviklet i Norge
Teknologien er utviklet av Siemens i Trondheim, og systemet vil v?re et alternativ til langt dyrere l?sninger for offshore service fart?yer som for eksempel gassdrift.
Det nye systemet tar hensyn til en realistisk driftsprofil for offshore fart?yer hvor man tidligere ofte har sett bort i fra sv?rt ugunstig energiforbruk og utslippsdata ved lave motorbelastninger.
– Vi har hatt et meget vellykket samarbeid med Siemens. Sammen har vi kommet frem til en l?sning som gir oss tre gevinster p? en gang. For det f?rste er investeringen 50 millioner lavere i forhold til gassdrift som er en alternativ fremdriftsteknologi. For det andre reduseres drivstoff forbruket. Sist, men ikke minst, vi f?r et skip som er i verdensklasse n?r det gjelder milj?, sier viseadministrerende direkt?r Kenneth Walland i ?stensj? Rederi.
Reduserer drivstoff forbruket
Den nye l?sningen optimaliserer driften av fart?yet p? en ny og helhetlig m?te. Innovasjon og videreutvikling av det dieselelektriske systemet gj?r dette mulig. L?sningen vil for et offshore fart?y redusere det totale energiforbruket med 15 prosent sammenlignet med dagens l?sninger med dieselelektrisk fremdriftssystemer. I forhold til gassdrift (dual fuel) er energibesparelsen hele 23 prosent.

A to już wiesz?  2,85 milliarder kroner i resultat og god utvikling i forretningsomr?dene

Betydelig reduksjon av drivhusgasser
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS i Trondheim som er en del av Sintef gruppen, har p? oppdrag fra Siemens og ?stensj? Rederi verifisert de milj?messige effektene av den nye l?sningen. Og resultatene er oppl?ftende.
Det totale utslippet av NOx og drivhusgasser for det nye fart?yet er lavere enn for alle sammenlignbare fart?yer med diesel eller gassdrift. Sammenlignet med gassdrevne (dual fuel) offshore fart?yer med samme driftsprofil og som n? f?r CO2 fritak som f?lge av sin milj?profil, viser beregningene totalt 27% lavere utslipp av drivhusgasser.
– Gjennom v?rt eget konsept MINDSET er rederiets milj?satsing helt sentral. Derfor er vi meget forn?yd at vi sammen med Siemens har lykkes med ? utvikle en l?sning som n? er best i bransjen p? dette, sier Walland.

Les mer p?:
www.siemens.no/presse
www.ostensjo.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]

Ketil Aagesen, salgssjef
Mob: +47 92 24 17 97, e-post: [email protected]

Kenneth Walland, viseadministrerende direkt?r i ?stensj? Rederi
Mob: +47 916 93 418, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

A to już wiesz?  Presentasjon av resultater for 2. kvartal 2011

Om ?stensj? Rederi AS
?stensj? Rederi (www.ostensjo.no) er en ledende leverand?r av offshore service tjenester. Rederiet opererer en fl?te p? totalt 31 moderne fart?yer, hvorav 21 slepe-/fort?yningsb?ter, 10 offshore service fart?yer inkludert 1 boligfart?y. Selskapet har en sterk milj?profil gjennom konseptet MINDSET ? Marine Industri Superior Environmental Thinking. Hoveddelen av selskapets operasjoner er i Norge, Storbritannia og Irland. Selskapet har om lag 500 medarbeidere, hvorav flesteparten er norske sj?folk. Hovedkontoret ligger i Haugesund. Les mer p?: www.ostensjo.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy