Finans

Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2009 Byggjekostnadene opp 0,3 prosent

Bank 1 Oslo AS sendte den 30. september 2009 s?knad
til Statens Finansfond om tilf?rsel av kjernekapital
i form av fondsobligasjoner p? 200 millioner kroner.

Bank 1 Oslo har n? informert Statens Finansfond at
kapitalinnskudd fra Statens Finansfond ikke lenger
anses som n?dvendig.

Bank 1 Oslo har tidligere meldt at banken vil bli
skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen og bli direkte eid
av eierne i SpareBank 1 Gruppen. I den forbindelse
vil det bli s?kt gjennomf?rt en aksjeemisjon p?
minimum 200 millioner kroner i banken.

Similar Posts