skattesp?rsm?l

Byggma ASA – ?rslig oversikt

Trico Marine-gruppen avslutter utstyrssalg og annonserer nye kontraktstildelinger

THE WOODLANDS, Texas, 15. april 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Trico Marine Services,
Inc. (Nasdaq:TRMA) (“Selskapet” eller “Trico”) annonserte i dag salget av et av
sine Nordsj?klassefart?y for cirka 16 millioner dollar til en selger i Asia.
Det totale utstyrssalget i ?r bel?per seg n? til cirka 20 millioner dollar.
Selskapet forventer ? bruke utbyttet til reduksjon av gjeldsforpliktelser.

I tillegg annonserte Selskapet i dag nye kontraktstildelinger som representerer
over 25 millioner dollar i verdi tilknyttet nye undersj?iske kontrakter for
prosjekter i Nordsj?en. Kontraktene som er tildelt til Selskapets avdelinger
for undersj?iske tjenester og undersj?isk beskyttelse omfatter:

— DeepOcean ble tildelt en langsiktig rammeavtale for undersj?iske tjenester
med et st?rre oljeselskap som inneholder fastarbeid for tre ?rlige kampanjer
som omfatter strukturell- og r?rledningsinspeksjon i den britiske og den
norske sektoren av Nordsj?en.

— CTC Marine ble tildelt sin andre st?rre kontrakt for fornybar energi
offshore i Nordsj?en, hvor CTC Marine laster ut og installerer den aktiverte
kabelen, og deretter leverer tjenester tilknyttet besiktigelse,
dreneringsomfang og stabilisering av kabelen.

Joseph S. Compofelice, adm. dir. i Trico Marine Group-gruppen kommenterte:
“Fornybar energi offshore prioriteres i ?kende grad over hele verden, og vi
forventer ? spille en stor rolle innenfor leveringskjeden for fornybar energi
offshore.” Han konkluderte: “Som tidligere angitt gir den ?kte aktiviteten
innenfor hjelpefart?ytjenesten vi ser i DeepOcean og CTC Marine grunn til
forsiktig optimisme for de undersj?iske fremtidsutsiktene fra andre kvartal i
2010 og videre.”

Om Trico Marine-gruppen

Trico Marine-gruppen er en integrert leverand?r av undersj?iske-, drenerings-
og marine st?ttefart?y og -tjenester. Tricos taue- og forsyningsdivisjon
leverer et bredt utvalg av marine st?ttefart?yer til olje- og gassindustrien
gjennom en allsidig fart?ysfl?te, herunder transport av boremateriale, utstyr
og mannskap til borerigger og andre offshoreanlegg, tauing av borerigger og
utstyr, samt st?tte for konstruksjon, installasjon, reparasjon og vedlikehold
av offshoreanlegg. Tricos avdelinger for undersj?iske tjenester og
drenering/installasjon kontrollerer en velutstyrt fl?te med fart?y og driver en
fl?te med moderne ROV-er og dreneringsutstyr, samt annet undersj?isk
beskyttelsesutstyr. Trico Marine Services, Inc. har sitt hovedkvarter i The
Woodlands i Texas og er globalt representert med drift i Nordsj?en,
Vest-Afrika, Mexico, Brasil og S?r?st-Asia.

For mer informasjon om Trico Marine Services, Inc., g? til www.tricomarine.com.

Trico Marine Services, Inc.-logoen er tilgjengelig p?
http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=5229

Visse utsagn i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta kan v?re
“fremtidsrettede utsagn.” Faktiske hendelser kan v?re helt forskjellige fra de
som fremlegges i et fremtidsrettet utsagn. En rekke viktige faktorer som
omhandler risikoer og usikre momenter utenfor Selskapets kontroll kan medf?re
at faktiske hendelser i vesentlig grad kan avvike fra de som er uttrykt eller
innforst?tt i slike fremtidsrettede utsagn. En beskrivelse av risikoer og
usikre momenter tilknyttet Trico Marine Services, Inc. og dens bransje og andre
faktorer som kan innvirke p? Selskapets driftsresultater eller ?konomiske
tilstand er angitt i Selskapets innsendte dokumenter til det amerikanske
kredittilsynet (Securities and Exchange Commission). Trico p?t?r seg ingen
forpliktelser til ? offentlig oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede
utsagn for ? gjenspeile hendelser eller omstendigheter som m?tte oppst? etter
datoen p? denne rapporten.

KONTAKT: Trico Marine Services, Inc.
Geoff Jones, visedirekt?r og ?konomisjef
(713) 780-9926

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy