DK

Capgeminis oms?tning steg kraftigt i f?rste kvartal 2011

DR Oplysning vil ikke fremover v?re et selvst?ndigt direkt?romr?de, da afdelingerne i DR Oplysning bliver placeret under DR Nyheder, DR Kultur og DR Danmark. Herved bliver der skabt st?rre sammenh?ngende direkt?romr?der ? blandt andet med henblik p? gennemf?relse af nye tv?rg?ende initiativer, som for eksempel ?journalistik med gennemslagskraft? og den s?rlige satsning p? unge.
Samtidig l?gges de hidtidige afdelinger for Kommunikation og HR sammen i ét nyt f?lles direkt?romr?de for at sikre en st?rre sammenh?ng mellem kommunikation og HR overfor chefer og medarbejdere.
DR Medier tildeles fremover en ny rolle, som skal sikre den overordnede strategiske retning for alle DRs kanaler og v?re garant for mere modigt og markant public service-indhold. DR Medier skal i samarbejde med interne og eksterne producenter udfordre og inspirere til, at public service i endnu h?jere grad bliver en del af grundlaget for DRs programmer og tjenester.
DR og direkt?r for DR Medier Mikael Kamber har indg?et aftale om, at han fratr?der sin stilling. Direkt?r for DR Kommunikation & Markedsf?ring Thomas Hertz fratr?der ligeledes sin stilling.

Gitte Rab?l bliver mediedirekt?r
DRs bestyrelse har besluttet, at det bliver Gitte Rab?l, som i dag er direkt?r i DR Oplysning, der kommer til at st? i spidsen for det nye DR Medier.
?I forbindelse med DRs nye strategier har det v?ret afg?rende at sikre en smidig, effektiv og beslutningskompetent organisation, der samarbejder om at lave den n?dvendige kursjustering. Derfor har DRs bestyrelse godkendt planerne for en justering af organisationen, der underst?tter ?nsket om, at public service i endnu h?jere grad end i dag, kommer til at blive det centrale omdrejningspunkt,? siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.
De nuv?rende redaktioner i DR Oplysning vil blive placeret i andre afdelinger. Form?let er at samle redaktionerne, hvor de mere naturligt h?rer hjemme, og samtidig styrke indholdet gennem et t?ttere samarbejde.
* P1 Morgen, Kontant og Orientering samles i DR Nyheder, hvor snitfladerne til den daglige nyhedsproduktion er oplagte, og hvor en r?kke af DRs aktualitetsprogrammer i forvejen er placeret.
* Ungdomsredaktionen, P3, Aftenshowet og Events samles i DR Kultur. Det sker bl.a. i ?nsket om at ?ge mulighederne for samarbejde mellem f.eks. satiren og dramaproduktionen og bruge erfaringerne fra DR Ung mere i DR Kulturs programmer, hvilket er i tr?d med den generelle ungesatsning.
* Dokumentar, Historie og Videnskab, Reportage samt Undervisning samles i direkt?romr?det DR Danmark, da disse omr?der blandt andet vil kunne bidrage til at styrke den regionale gennemslagskraft. Desuden bliver en r?kke af DRs samfundsrelaterede programmer allerede produceret i DR Danmark i dag.
?Vi har strategien for de kommende ?r p? plads, og nu er tiden inde til at organisere os bedst muligt, s? vi g?r vores profil endnu skarpere. Det er afg?rende for mig, at danskerne i de kommende ?r oplever, at vi i DR ?ger kvaliteten og relevansen af vores programmer. Og jeg er sikker p?, at den justerede organisation vil bidrage til at skabe en mere kreativ kultur p? tv?rs af afdelingerne, hvor vi arbejder sammen om de nye f?lles m?l,? udtaler generaldirekt?r Maria R?rbye R?nn.

Similar Posts