DK

Carlsberg A/S Kvartalsrapport Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010

Med et samlet ?rsresultat for 2009 p? 12,6 mio. kr. har V?kstfonden haft en betydelig fremgang i forhold til 2008. Fremgangen har v?ret m?rkbar for alle forretningsomr?der, og samtidig er likviditeten blevet styrket v?sentligt.

?Regnskabet for 2009 opfylder vores forventninger om resultatfremgang og er i lyset af den generelle ?konomiske udvikling tilfredsstillende. Samtidig er vores likviditet blevet styrket bl.a. grundet vedtagelsen af Erhvervspakken i efter?ret 2009. Vi forventer p? den baggrund en markant stigning i vores nyinvesteringsaktivitet i 2010,? siger formand for bestyrelsen i V?kstfonden Walther Thygesen.

Virksomhederne, som V?kstfonden har medfinansieret direkte eller via fonde, har haft et betydeligt bedre 2009 end 2008 p? trods af den ?konomiske afmatning. Fx var udviklingen i portef?ljen af kautioner ganske gunstig i 2009 og giver et positivt bidrag til resultatet. Investeringerne i fonde udviser et negativt resultat p? 27,1 mio. kr. i 2009, som dog skal holdes op mod et negativt resultat p? 518,7 mio. kr. i 2008.

Ernst & Young?s evaluering, som blev offentliggjort i april m?ned, viser, at de virksomheder, som har modtaget venturefinansiering fra V?kstfonden i perioden 2001-2008 har skabt 5.000 arbejdspladser og en oms?tning p? 7 mia. kr. De virksomheder, som V?kstfonden har investeret i eller ydet kaution til siden 2001, har i dag en oms?tning p? over 25 mia. kr. og besk?ftiger ca. 27.000 medarbejdere.

?Vi har et st?rkt fokus p? de langsigtede samfunds?konomiske gevinster af vores investeringer, som netop er form?let med fondens virke. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Ernst & Young konkluderer, at vores indsats har haft betydelige v?kst- og besk?ftigelsesm?ssige effekter,? siger Walther Thygesen.

For 2010 forventer V?kstfonden et overskud p? et betydeligt trecifret millionbel?b, hvilket bl.a. skyldes den positive udvikling i b?rskursen for Evolva SA, som V?kstfonden er med i via fondene Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og Dansk Innovationsinvestering P/S.

?Vi har en m?ls?tning om at medfinansiere op til 500 nye virksomheder via kautioner samt direkte og indirekte investeringer. Vi forventer endvidere at udbetale mere end 400 mio. kr. til virksomhederne og fondene i vores portef?lje. Holder forventningerne stik, vil vi i perioden 2008-2010 have tilf?rt markedet mere end 1.400 mio. kr. i likviditet via vores direkte investeringer eller via de fonde, som vi er medejere af,? lyder det fra Walther Thygesen.

V?kstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye v?kstvirksomheder ved at stille kapital og kom-petencer til r?dighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret v?kst i mere end 4.000 danske virksomheder for et samlet tilsagn p? over 7,7 mia. kr. V?kstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private inve-storer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter. De virksomheder, V?kstfonden har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet oms?tning p? over 25 mia. kr. og besk?ftiger ca. 27.000 medarbejdere.
http://www.vf.dk
Pressekontakt
Bestyrelsesformand Walther Thygesen
35 29 86 00
V?kstfonden
Helleruphus, Strandvejen 104 A
2900 Hellerup

Similar Posts