Finans

CEBS (Committee of European Banking Supervisors) har vedtatt n?rmere retningslinjer om hybridkapital

CEBS har publisert n?rmere retningslinjer om hvordan de nye direktivbestemmelsene om hybridinstrumenter (fondsobligasjoner) skal forst?s.
Retningslinjene gir n?rmere bestemmelser om kvalitetskravene til hybridkapital med hensyn til evne til ? dekke tap, varighet og fleksibilitet vedr?rende utbetalingen av renter. Det fastsettes blant annet at instrumentene m? inneholde en mekanisme som kan aktiveres for ? dekke tap ved l?pende drift.
Direktivbestemmelsene og retningslinjene skal v?re innf?rt i norsk rett senest 31. oktober 2010 og trer i kraft 31. desember 2010.
Pressemelding fra CEBS datert 10.12.2009

Similar Posts