Finans

CEO i Etman International ASA fratrer stillingen

Styret i Faktor Eiendom ASA har konstituert Lasse Fosby som
administrerende direkt?r i selskapet med virkning fra 1. desember 2009
til 30. juni 2010. Fosby har den siste perioden ledet virksomhetsomr?det
Eiendomsutvikling i konsernet. Fosby eier direkte og indirekte 23,4 % av
aksjekapitalen i selskapet.

N?rmere opplysninger ved styrets leder Jon R. Sandberg (+47) 905 61 412.

Similar Posts