Hel-

Cicignonprisen tildelt Siemens

Cicignonprisen er en pris som gis av Tr?ndelag Personalforum til bedrifter eller enkeltpersoner som utmerker seg med kreativitet eller s?rskilt innsats innenfor personal- og organisasjonsutvikling eller ledelse. I ?r gikk prisen til Siemens.
Den offensive satsing p? seniortiltak er hovedbegrunnelsen at Siemens i ?r mottok denne utmerkelsen.
– De har arbeidet frem en strategisk og offensiv seniorpolitikk i tr?d med utfordringene i den nye pensjonsreformen. De har turt ? utfordre det etablerte med ? utvide sin aldersgrense til 70 ?r.
Siemens har gjort alvor av ? kunne tiltrettelegge for at medarbeiderne skal kunne st? lenger i arbeid gjennom mange m?lrettede tiltak, sier juryen i sin begrunnelse.
– For oss i Siemens ser vi dette som et viktig bidrag til ? ivareta verdifull ingeni?rkompetanse i et marked med stort underskudd p? ingeni?rer. Systematisk fokus p? og utvikling av kompetanse hos ogs? eldre arbeidstakere er n?dvendig, sier HR-direkt?r Sissel Vien i Siemens AS.
Tr?ndelag Personalforum sier videre at Siemens har utviklet HR til et sentralt strategisk redskap for ? n? bedriftens forretningsm?l. De har h?y prioritet p? strategiske utviklingsoppgaver og jobber proaktivt og strukturert med ? identifisere og utvikle tiltak i tr?d med virksomhetens behov. De jobber bevisst med kundefokus, blant annet gjennom utvikling av ?rlige leveranseplaner for alle forretningsomr?dene. I tillegg inviteres det til aktiv involvering fra ansatte i utviklingen av en sterk bedriftskultur.

Les mer p?:
www.siemens.no/presse eller p? www.tpf.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:Sissel Vien, HR-direkt?r i Siemens
Mob: +47 928 69 198, e-post: [email protected]

Eva ?ster?s, HR-Manager i Siemens
Mob: +47 920 42 744, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hans Olav Karde   #Nord- Norge