Hel-

ComAround gjorde det sterkt i 2010.

Tilbakekj?p av egne

Norwegian Property ASA har kj?pt p?lydende NOK 5 millioner i eget obligasjonsl?n
NO 0010564412. Etter tilbakekj?pet er det NOK 170 millioner utest?ende i l?net
som har forfall i mars 2012 og l?per med en rente p? NIBOR pluss 2,75 prosent.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy