b?rs

ComAround ?ker tempoet i ekspansjonen internasjonalt

27-12-2010 10:00 KLP KLP setter ny utbetalingsrekord i 2010. Selskapet utbetaler mer enn 8,3 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en ?kning p? 500 millioner fra ?ret f?r.

KLP setter ny utbetalingsrekord i 2010. Selskapet utbetaler mer enn 8,3 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en ?kning p? 500 millioner fra ?ret f?r.
I alt er det 550 000 nordmenn som har pensjonsrettigheter i KLP. Antallet personer som mottar en pensjon fra KLP er n? 142.400. I gjennomsnitt fikk hver KLP-pensjonist utbetalt 58.000 kroner i 2010. De fleste har i tillegg ogs? pensjonsutbetaling fra NAV.

– Offentlig tjenestepensjon er et viktig gode for ansatte og pensjonister i kommuner og helseforetak. Med den veksten vi opplever i antall medlemmer og pensjonister i KLP er det helt avgj?rende at vi har god kvalitet og ajouritet i v?rt arbeid, sier Ida Espolin Johnson, konserndirekt?r i KLP.

FAKTA OM KLP ? PENSJON FOR ?RET 2010

Alderspensjonene utgj?r 4,3 milliarder kroner

Uf?repensjon utgj?r 2 milliarder kroner

Tidligpensjon inkludert AFP (avtalefestet pensjon) har passert 1,3 milliarder i 2010 (pr 3 kvartal)

Antall yrkesaktive medlemmer i KLP har siste ?r ?kt med 4000 til 308.625

KLP behandlet 15.500 s?knader om pensjon i 2010

For ytterligere informasjon kontakt:

Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP
90 91 55 23 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 267,3 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy