valutasp?rsm?l

Coop er sterk i mot ?kt matmoms

Coop reagerer kraftig p? at regjeringen i statsbudsjettet for 2012 foresl?r ? ?ke momsen p? matvarer fra 14 til 15 prosent.
– Coop er eiet av forbrukerne selv, og vi er selvsagt sterk motstander av en omlegging som kan f?re til dyrere mat i butikkene. S?rlig er det alvorlig at dette f?rst og fremst vil ramme dem som allerede sliter med d?rlig r?d, sier Ola H. Strand, administrerende direkt?r i Coop Norge SA.
Strand er ogs? engstelig for at ?kt matmoms vil f?re til at grensehandelen tiltar.
– Coop har mange butikker som ligger n?r grensen, og vi er bekymret for at ?kt matmoms i Norge vil skremme kundene vekk fra disse og over til v?re naboland, sier han.
Coop registrerer at regjeringen overoppfyller Nasjonal Transportplan ved ? foresl? betydelige ?kninger i bevilgningene til vei og bane.
– Dette vil p? sikt f? positive virkninger for Coop, men vi kunne ?nske oss et enda sterkere l?ft n?r det gjelder bane knyttet til transport av gods, sier Strand.
Ellers stiller Coop seg positiv til regjeringens forslag om ? fjerne avgiftene i matforvaltningen og forslaget om ? ?ke st?tten til utvikling av distriktsbutikker, men er skuffet over at regjeringen ikke foresl?r endringer i grunnavgiften for engangsemballasje.
Coop
Coop er Norges eneste kundeeide dagligvare- og faghandelskjede. Coop eies og drives av 120 samvirkelag rundt om i landet. Bak disse st?r rundt 1,28 millioner medlemmer/eierkunder. Coop driver detaljhandel og eiendoms- og industrivirksomhet. Samvirkelagene er organisert gjennom Coop Norge SA som de eier, og som igjen organiserer og driver alle felles oppgaver for den samlede virksomheten.
Datterselskapet Coop Norge Handel AS driver med grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet, mens datterselskapet Coop Norge Eiendom AS driver kj?p, salg, utvikling og forvaltning av eiendom. Coop driver i dag rundt 870 dagligvarebutikker innenfor egne kjedekonsepter i tillegg en del kjedel?se.
Coop driver ogs? rundt 20 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler i ulike bransjer som elektro, sport, kj?kken og hjem. Til sammen har Coop cirka 1.200 butikker og kaféer over hele landet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy