?konomi

Coop fortsetter ? investere for framtiden

Coop i Norge opplever god vekst i lavprissegmentet, s?rlig har det nye kjedekonseptet Coop Extra sterk framgang. Samtidig preges Coops resultat av at et stort antall butikker blir omprofilert til Coop Extra for ? bedre framtidig vekst og l?nnsomhet. Coop i Norge leverte i 2013 et resultat f?r skatt p? 222 millioner kroner.
Samvirkelagene som eier og driver de n?r 1.000 Coop-butikkene i Norge, hadde til sammen en omsetning i 2013 p? 39.078 millioner kroner, en forbedring p? 1,9 prosent fra 2012. Samvirkelagenes overskudd ble p? til sammen 232 millioner kroner i 2013, mot 374 millioner kroner i 2012. De 1,4 millioner Coop-medlemmene fikk tidligere i ?r utbetalt totalt 692 millioner kroner for sitt kj?p i Coop i 2013. Bel?pet inkluderer bonuser og medlemsrabatter hos Coops samarbeidspartnere.
– Coop er inne i en periode hvor vi satser ekspansivt for framtiden, blant annet ved at vi omprofilerer et stort antall butikker til kjedekonseptet Coop Extra. Det er veldig gledelig at v?r nye lavpriskjede har s? stor suksess i markedet, men omleggingen legger naturlig nok ogs? press p? resultatene til mange samvirkelag, og det vil den gj?re en god stund framover, sier administrerende direkt?r Svein Fanebust i Coop Norge.
Totalt leverte Coop i Norge et resultat f?r skatt p? 222 millioner kroner i 2013, mot 477 millioner kroner i 2012.
Fellesorganisasjonen Coop Norge SA med datterselskaper hadde i 2013 salgsinntekter p? 30.126 millioner kroner, mot 29.711 millioner kroner ?ret f?r. Salget til samvirkelagene ?kte dermed med 1,4 prosent i 2013, mot 3,2 prosent ?ret f?r. Fellesorganisasjonens bruttofortjeneste ble 2.716 millioner kroner i 2013, mot 2.895 millioner kroner i 2012. Coop Norge SA med datterselskaper fikk et resultat f?r skatt p? -54 (54) millioner kroner.
– Det er f?rst og fremst oppf?ringen av Europas mest moderne logistikksenter p? Gardermoen, omprofilering av et stort antall butikker til suksesskjeden Coop Extra, avvikling av Smart Club-konseptet og midlertidig dobbeldrift mens varelageret flyttes fra Grorud lager til Coop Logistikksenter, som tynger fellesorganisasjonens resultater for 2013. N? har vi tatt grep for ? bedre l?nnsomheten, blant annet er vi i ferd med ? redusere kostnadsbasen v?r betydelig, sier Fanebust.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 107 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,4 millioner medlemmer.

hastags:

#Coop Logistikksenter

Similar Posts