Finans

Coop kj?per ICA Norge

Coop Norge har inng?tt avtale om ? kj?pe aksjene i ICA Norge.
– Overtakelsen av ICA Norge er et stort og viktig l?ft for Coop. Det er ogs? den beste l?sningen for ansatte, forbrukere og leverand?rer n?r situasjonen er slik at ICA avslutter sitt engasjement i Norge, sier administrerende direkt?r Svein Fanebust i Coop Norge.
Coop Norge og ICA Gruppen er enige om en avtale som inneb?rer at hele ICAs dagligvarevirksomhet i Norge, best?ende av 553 butikker, samt logistikk- og st?ttefunksjoner, selges til Coop.
– Dette er en historisk og gledelig dag for Coop. Vi blir mer tilgjengelig for v?re 1,4 millioner medlemmer og gjennom oppkj?pet n?r vi ut til nye kunder p? enda flere steder. ICA Norge har attraktive butikker som vi virkelig ser frem til ? drive videre. I tillegg passer butikkportef?ljen oss helt ypperlig, sier Fanebust.
ICA Norge har mange butikker i regioner der Coop ?nsker ? ?ke sitt n?rv?r ? eksempelvis p? det sentrale ?stlandet og i Bergensregionen. Tilsvarende har ICA Norges ulike kjeder ? ICA Supermarked, Rimi og Matkroken ? f?rre butikker i regioner der Coop i dag er godt representert. Coop har b?de supermarkeder, lavprisbutikker og n?rbutikker, og dette gj?r at mangfoldet i ICA Norges kjeder kan videref?res.
– Derfor mener vi dette er en god l?sning som ogs? sikrer butikker i distrikts-Norge. Mange steder er dette krevende, men vi har vist at vi f?r det til eksempelvis med v?r n?rbutikkjede Coop Marked. I tiden fremover skal vi vurdere om ICAs n?v?rende konsepter skal innlemmes i Coops kjeder eller om de skal best? som i dag, sier Fanebust.
Omlag 40 prosent av butikkene i ICA Norge drives i dag av franchisetakere. Denne driftsformen planlegges videref?rt i Coop.
– Franchisedrift er nytt og interessant for oss, og vi gleder oss til ? f? mange dyktige kj?pmenn med p? Coop-laget. Vi har forberedt oss godt p? ? f? inn et franchisekonsept i v?r sentrale organisasjon, sier Fanebust.
Oppkj?pet vil gi Coop synergier innenfor innkj?p, st?ttefunksjoner, logistikk og butikkdrift.
– Synergiene vil gi oss ?kt konkurransekraft og f?re til lavere priser for v?re kunder. Vi legger opp til et betydelig investeringsprogram hvor mange butikker f?r et solid l?ft. Dette tror vi kundene vil legge merke til og sette pris p?, sier Fanebust.
P? landsbasis hadde Coop og ICA Norge ved ?rsskiftet en markedsandel p? henholdsvis 22,7 og 11,1 prosent.
– Mange skulle nok helst sett at det fortsatte ? v?re fire store akt?rer i det norske dagligvaremarkedet. ICA Norge har imidlertid besluttet ? selge sin norske virksomhet. Av de realistiske alternativene, er den beste l?sningen b?de for forbrukerne og leverand?rene i dagligvaremarkedet at Coop overtar ICA Norge. Dette vil sikre kundene tilgang til kvalitetsvarer til lave priser, og et fortsatt mangfold av butikker over hele landet, sier Fanebust.
Gjennomf?ring av transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Coop er innforst?tt med at det i noen lokale markeder kan v?re konkurranseforhold som gj?r at de ikke vil kunne overta enkelte butikker. Coop vil n? g? i dialog med Konkurransetilsynet for ? finne den beste l?sningen p? dette.

Pressen inviteres til pressekonferanse hos Advokatfirmaet Wiersholm (Rusel?kkveien 26, 0251 Oslo) i dag, mandag 6. oktober klokken 10:00.
Her vil administrerende direkt?r Svein Fanebust i Coop Norge og konsernsjef Per Strömberg i ICA Gruppen v?re til stede.

Fakta om avtalen

Coop Norge Handel AS kj?per aksjene i ICA Norge AS for NOK 2,5 mrd. kroner fra ICA Gruppen AB

Kj?pet gjelder ICAs dagligvarevirksomheten i Norge, best?ende av 553 butikker, samt logistikk- og st?ttefunksjoner

Kj?pesummen baseres p? balansen i ICA Norge AS per 30. juni 2014

Oppkj?pet forutsetter godkjenning fra KonkurransetilsynetFakta om Coop

Coop er navnet p? den samlede virksomheten til forbrukersamvirket i Norge

Coop eies av 1,4 millioner kunder gjennom deres medlemskap i 106 samvirkelag

Coop driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop driver ogs? faghandel og byggevarehus

I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet

Til sammen ca. 22.000 ansatte i Norge

Coop i Norge hadde i 2013 en omsetning p? 39 mrd. kroner

Hovedkontor i Oslo

Fakta om ICA Norge

Eies av ICA Gruppen AB
Har totalt 553 butikker og ?tte lagerenheter i Norge

Om lag 40 prosent av butikkene er drevet som franchise

Totalt ca. 8897 ansatte i Norge, inklusive ansatte i franchisebutikker

ICA Norge hadde i 2013 en omsetning p? NOK 16,5 mrd.

Hovedkontor i Oslo

Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 106 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,4 millioner medlemmer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy