b?rs

Coop styrker medlemsprogrammet

DIBS E-handelsindeks 2010: Nordmenn er storforbrukerne p? nettet

?rets e-handelsindeks fra DIBS viser at det p? tross av usikre ?konomiske tider handles stadig mer p? nettet. 95% av nordmenn mellom 15 og 75 ?r e-handler i ?r for hele 49 milliarder norske kroner, hakk i h?l med Sverige med 55 milliarder, Danmark 44 milliarder og Finland 32 milliarder. Forbruket per e-handlende de siste seks m?neder ligger p? 7.778 kroner i Norge, 6.015 i Danmark, 4.729 i Sverige og 4.681 i Finland.

DIBS E-handelsindeks 2010 viser at det til sammen n? er 15 millioner aktive e-handlende i Norden. Dette er 93% av alle som bruker internett.

E-handelen over grensene eksploderer
?rets unders?kelse viser at b?de e-handelens kj?ps- og salgsm?nstre internasjonaliseres: Over halvparten av nordmenn handler n? ogs? p? utenlandske nettbutikker. Siden i fjor har andelen som handler i utlandet ?kt fra 39% til 53% av nordmenn, fra 34% til 51% av danskene, fra 32% til 43% av finnene og fra 25% til 33% av svenskene. Dette er en sv?rt rask endring p? mindre enn ett ?r og er drevet av jakten p? lave priser og nye produkter.

– Grensehandelen p? nettet vokser sv?rt hurtig. B?de forbrukerne og nettbutikkene fors?ker ? dra st?rst mulig fordel av det ?grensel?se? markedet. Dette p?virker n? hele verdikjeden i detaljhandelen, sier Henrik Begby Andersen, salgssjef i DIBS Norge.

Stort internasjonalt markedspotensial
Samtidig selger stadig flere e-butikker til kunder utenlands. F?rst og fremst i nabolandene, men ogs? i ?kende grad ut over Norden. Globaliseringen av e-handelen gir internasjonalt orienterte nettbutikker enorme markedsmuligheter. Det nordiske e-handelsmarkedets er i ?r beregnet til 180 milliarder kroner, noe som er stort, men det representerer bare en br?kdel av det totale internasjonale forbruket.

– Etter flere ?r med kraftig vekst er e-handelen fortsatt prematur. B?de forbrukere og nettbutikker har h?ye forventninger til fremtiden. Potensialet for vekst er stort, b?de i forhold til volum og antall transaksjoner, kommenterer Begby Andersen.

Nordmenn er Nordens storforbrukere
Nordens mest hengivne Storforbrukere finner man i Norge. ?Storforbrukere? er her definert som personer som handler p? nettet for mer enn 10.000 kr per seks m?neder. Hele 27% av den norske e-handels-befolkningen er Storforbrukere. Sammen st?r de for 75% av den norske e-handelen. I Sverige og Finland utgj?r Storforbrukerne 16% og st?r for 58-59% av netthandelen, mens i Danmark st?r 20% for 65% av omsetningen.

Kvinner handler like mye, men ulikt
Andelen norske menn og kvinner som e-handler er n? nesten lik (94-95%). Og begge kj?nn gj?r et gjennomsnitt p? 6,5 innkj?p per seks m?neder, litt over ett kj?p pr m?ned i snitt.

Menn er mer opptatt av pris og liker muligheten til ? sammenligne priser. Kvinner derimot, foretrekker e-butikker anbefalt av venner og som helst har fysiske butikker. Kvinner e-handler ogs? i st?rre grad fordi det er enkelt.

Menn dominerer som vanlig kj?p i varekategorien ?Elektronikk?, mens kvinner er de st?rste forbrukerne av ?Kl?r? og ?Husholdningsprodukter?. Norske menn betaler litt oftere med plastkort enn kvinner, mens litt flere kvinner enn menn foretrekker faktura.

Reiser dominerer kj?pene
Reiser er den st?rste produktkategorien, m?lt i antall kroner. Reiserelatert forbruk st?r n? for ca 47% av markedet i Norge. Den nest st?rste kategorien er elektronikk (18%), og den tredje st?rste er media og underholdning (9%). Nordmenn er for ?vrig sv?rt positive til ? betale sin skatt p? nettet (72%).

Forventer fortsatt vekst
E-forbrukerne generelt handler p? nettet prim?rt fordi det er enkelt og bekvemt. 84% av de norske forbrukerne forventer derfor ? opprettholde eller ?ke sitt online-forbruk de neste 12 m?nedene. Bare 7% forventer ? redusere sitt forbruk.

Potensialet for videre vekst er med andre ord betydelig, b?de i volum og i antall transaksjoner; den gjennomsnittlige forbruker gjennomf?rer s? langt bare litt over ett onlinekj?p per m?ned i snitt.

Handlevaner, netts?k og prissammenligning
E-handelsmarkedet er mye drevet av vaner. S? mange som 66% av brukerne begynner derfor ? lete i nettbutikker som de har brukt f?r. Nesten like mange (55%) bruker en s?kemotor som Google for ? finne shopping-mulighetene. 40% av norske forbrukere benytter prissammenligning mellom nettsteder til ? guide sine innkj?p.
Riktig betalingsform er viktig
For ? unng? ? miste forretningsmuligheter er det avgj?rende for e-butikkene ? tilby kundene foretrukne betalingsmetoder.

Unders?kelsen viser nemlig at s? mye som 54% av norske e-forbrukere unng?r nettbutikker som ikke tilbyr et foretrukket betalingsalternativ. 39% av forbrukerne sier de har valgt ? kansellere nettkj?p p? grunn av manglende betalingsmetode.

Nordiske forbrukeres valg av betalingsform er n?rt knyttet til oppfatninger om sikkerhet og bekvemmelighet, samt til underliggende infrastruktur for betaling i respektive land. Derfor er det store betalingsforskjeller fra land til land.

Mens 60% av nordmenn foretrekker kort, bruker eksempelvis bare 19% kort i Finland. Der foretrekkes det heller nettbankoverf?ring (45%). I Danmark foretrekker 80% ? bruke Dankort pga. dets unike posisjon der, mens en tredjedel av de svenske e-forbrukerne foretrekker ? betale med kort, og en tredjedel foretrekker nettbankoverf?ring.

Om DIBS E-handelsindeks 2010
Unders?kelsen ble gjennomf?rt i tredje kvartal 2010 av forskningsinstituttet YouGov Zapera og bygger p? intervjuer med over 4 000 internettbrukere i Sverige, Danmark, Norge og Finland, og 634 intervjuer med e-butikker i Danmark, Norge og Sverige. Alle beregninger er basert p? valutakurser den 2. august 2010.

For ytterligere opplysninger om unders?kelsen, vennligst kontakt:
Salgssjef Henrik Begby Andersen, tlf: 9808 6666 eller [email protected]
Presseservice: Thor Hestnes, tlf. 915 77 725 eller [email protected]

DIBS Payment Services er Nordens ledende uavhengige leverand?r av funksjonelle, sikre og innovative betalingstjenester for handel via internett. DIBS h?ndterer daglig mer enn 13 000 kunders transaksjoner og har kontor i Stockholm, G?teborg, Oslo og K?benhavn. DIBS er listet p? First North med NASDAQ OMX som Certified Adviser. Les mer p? www.dibs.no.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy