Offentlig ?konomi

Coop utbetaler 656 millioner kroner til Coop-medlemmene

Coop i Norge leverte i fjor et resultat f?r skatt p? 799 (912) millioner kroner. 243 (280) millioner kroner stammer fra resultat f?r skatt i Coop Norge SA konsern, mens 526 (636) millioner kroner er overskudd i samvirkelagene. Den totale utbetalingen til Coop-medlemmene ble p? 656 millioner kroner.
– Sett i lys av at vi er inne i en periode preget av nyetablering og omlegging og hvor vi investerer tungt for fremtiden, vurderer jeg resultatet for 2011 som tilfredsstillende, sier administrerende direkt?r Ola Strand i Coop Norge.
Coop Norge SA konsern hadde i 2011 salgsinntekter p? 28.785 millioner kroner mot 28.065 millioner kroner ?ret f?r. Salget til samvirkelagene ?kte dermed med 2,6 prosent i 2011, mot 2,2 prosent ?ret f?r. Konsernets bruttofortjeneste i 2011 ble p? 2.759 millioner kroner, mot 2.695 millioner kroner i 2010.
Samvirkelagenes samlede omsetning i 2011 ble p? 37.597 millioner kroner, en forbedring p? 1.035 millioner kroner fra ?ret f?r.
– V?re eksisterende butikker gj?r det jevnt over godt. Den store utfordringen er som i de foreg?ende ?r, at vi etablerer for f? nye Coop-butikker. Vi er imidlertid n? godt i gang med ? snu denne negative utviklingen, sier Strand.
Coop-medlemmene f?r utbetalt 656 millioner kroner for sitt kj?p i Coop i 2011. Dette inkluderer bonuser og medlemsrabatter hos Coops samarbeidspartnere.
Coop er Norges nest st?rste detaljhandelsakt?r, og n?r hver fjerde handlepose som omsettes i Norge, kommer fra en Coop-butikk. Coop eies av 1,3 millioner medlemmer og butikkene drives av 117 samvirkelag. Coop driver detaljhandel og eiendoms- og industrivirksomhet. Samvirkelagene er organisert i fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver Coop grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet, mens datterselskapet Coop Norge Eiendom AS driver kj?p, salg, utvikling og forvaltning av eiendom. Coop driver i dag rundt 840 dagligvarebutikker innenfor egne kjedekonsepter og i tillegg en del frittst?ende. Coop driver ogs? rundt 20 store byggevarehus og flere faghandelsbutikker i ulike bransjer. Til sammen har Coop cirka 1.100 butikker over hele landet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jon Berge   #Sampo Plc