Finans

CORRECTION (no): BADGER EXPLORER ASA – RESULTAT FOR 4Q 2009 / SELVBEGRAVINGSTESTEN FORTSETTER STRAKS V?RET TILLATER DET

This is a correction of the announcement from 20:30 16.02.2010 .
The reason for the correction are two mistakes in paragraph 5, second and third
sentence. The correct versions of these are:

Driftskostnadene for 4Q 2009 var MNOK 8,1 (MNOK 5,4), mens de for hele 2009 var
MNOK 24,7 (MNOK 18,2). EBITDA for 4Q 2009 var MNOK -6,0 (-2,9), mens EBITDA for
hele 2009 var MNOK -15,7 (MNOK -10,8).

Badger Explorer ASA utvikler et boreverkt?y som vil revolusjonere leting etter
olje- og gassressurser. Selskapet venter n? p? at v?ret skal gj?re det mulig ?
gjennomf?re den f?rste fullskala selvbegravingstesten av Badger Explorer
verkt?yet. En vellykket test vil v?re en demonstrasjon av den patenterte
teknologien og betraktes som avslutningen av selskapets
prototype-utviklings-fase.

Badger Explorer ASAs aktiviteter har i fjerde kvartal 2009 v?rt fokusert p?
forberedelsene til Demo50 versjon2 selvbegravingstest. Den ekstreme kulden i
?st-Norge har imidlertid forsinket fremdriften. De omfattende forberedelsene til
testen har best?tt av sammenstilling av verkt?yet, design og utpr?ving av flere
funksjoner som vil komme til nytte i fremtidige pre-kommersielle utgaver av
Badger Explorer, og en rekke sikkerhetsforanstaltninger for ? kunne operere i
ekstrem kulde.

“N?v?rende versjon av Badger Explorer er ikke bygget for slike lave temperaturer
som vi har hatt i ?st-Norge i den senere tid. Vi har derfor iverksatt en rekke
ekstra tiltak som vil gj?re det mulig ? arbeide og teste trygt i eksterm kulde.
For ? unng? skade p? personell og boreverkt?y har fremdriften foreg?tt i lavere
tempo en planlagt. Vi er klare til ? fortsette med full styrke s? snart v?ret
tillater det og venter at testen vil bli gjennomf?rt snarlig. Vi har bak oss 12
m?neder med god teknisk fremdrift, selskapet er fullfinansiert og har sterke
industrielle partnere. P? kort sikt er all v?r fokus og oppmerksomhet rettet mot
fullskala selvbegravingstesten”, sier administrerende direkt?r Kjell Erik
Drevdal.

Badger Explorer ASA har en solid finansiell posisjon, noe som muliggj?r ?kt
aktivitetsniv? og utvidelse av organisasjonen i tr?d med det som tidligere er
kommunisert. Per 31. desember 2009 hadde Badger Explorer konsernet netto
egenkapital p? MNOK 200,5, tilsvarende en egenkapitalgrad p? 91,0 %, og en
kontantbeholdning tilsvarende MNOK 141. I kombinasjon med partneravtalene med
oljeselskapene ExxonMobil, Shell og Statoil anses dette ? v?re tilstrekkelig til
? finansiere Badger Explorer ASA frem til en kommersiell fase.

Badger Explorer konsernet (inkl. Calidus Engineering Ltd.) hadde inntekter i
4Q 2009 p? MNOK 2,1 (MNOK 2,5), mens inntektene for hele 2009 var MNOK 9,0 (MNOK
7,4). Driftskostnadene for 4Q 2009 var MNOK 8,1 (MNOK 5,4), mens de for hele
2009 var MNOK 4,7 (MNOK 18,2). EBITDA for 4Q 2009 var MNOK -6,0 (-2,9), mens
EBITDA for hele 2009 var MNOK -15,7 (MNOK 10,8).

Badger Explorer ASA presenterer 4Q resultatet og gir en prosjektoppdatering 17.
februar kl. 11:00 p? Hotel Continental, Oslo, og 18. februar kl. 11:00 i
selskapets kontorer i Stavanger.

For ytterligere informasjon:
Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552
Gunnar Dolven, CFO, +47 908 53 168

Om Badger Explorer ASA:
Badger Explorer ASA is developing a revolutionary method for exploration and
verification of oil and gas prospects, called Badger Explorer. Badger Explorer
drills down and buries itself in the underground, equipped with numerous
sensors, which measure and register vital formation and physical data. The
method provides a substantially lower risk, cost and complex operation compared
to utilising an expensive conventional drilling rig. The crushed formation
cuttings are transported through the tool, deposited and compressed in the void
behind the unit. Potential excess volume is injected into fractures generated by
Badger Explorer. The unit is connected to a combined power and signal cable
which again is connected to the surface. The unit is powered by electricity and
transmits data signals to the surface through the cable.

http://www.bxpl.com”>www.bxpl.comhttp://<http://www.bxpl.com/>”><http://www.bxpl.com/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385492]

BXPL 4Q 2009 Report: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts