valutasp?rsm?l

Dag J. Opedal blir ny leder for Ferd Capital og Konserndirekt?r i Ferd

26-09-2011 13:39 Ferd Dag har en lang og meget relevant erfaring og kunnskap fra bl.a. Orkla og kjenner ogs? Ferd etter ? ha stittet i styret i et snaut ?r.

Dag har en lang og meget relevant erfaring og kunnskap fra bl.a. Orkla og kjenner ogs? Ferd etter ? ha stittet i styret i et snaut ?r.
I Ferd Capital inng?r idag Elopak, Aibel, Swix, TeleComputing, Mestergruppen, Interwell og en rekke venture investeringer. Vi ser gode muligheter for ? utvikle disse bedriftene samt en rekke andre vi vurderer ? g? inn i. Vi ser frem til at Dag begynner hos oss i l?pet av oktober, sier eier og konsernsjef Johan H. Andresen.
Om Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet ut?ver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

A to już wiesz?  Goodtech sikrer mer vindkraftsproduksjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy