DK

Danisco A/S Selskabsmeddelelse Opjustering efter st?rkt fjerde kvartal

? ?get oms?tning i den nordiske forretning og Sunrise. Oms?tningen i den
nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet med 1. kvartal 2009 og f?lger
den positive udvikling, der har v?ret i hele 2009. I Sunrise steg oms?tningen
med 4,5% som f?lge af en betydeligt voksende kundebase.

? St?rk EBITDA-v?kst og forbedrede EBITDA-marginer i b?de den nordiske
forretning og Sunrise.

? Forventningerne til 2010 bekr?ftet.

? St?rk generering af frit cash flow fra driften i den nordiske forretning
modvirket af ugunstig udvikling i Sunrises driftskapital.

? Reduktion i ?rets resultat af forts?ttende aktiviteter skyldes prim?rt
valutakursreguleringer samt stigende afskrivninger og amortiseringer.

? Sammenl?gning af Sunrise og Orange Switzerland afvist af de schweiziske
konkurrence?myndigheder.

? Fortsat v?kst i antallet af kunder i alle segmenter og brands.

TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 K?benhavn C
tdc.dk

Source: Millistream

Similar Posts