DK

Danisco investerer i fremtidens Litesse? polydextrose

Kommende for?ldres interesse for opbevaring af stamceller fra deres b?rns navlesnor er stor i EU. Mange bliver imidlertid stadig ikke informeret om muligheden under graviditeten. Derfor vil den europ?iske non-profit interesseorganisation af stamcellebanker, Cord Blood Europe, have EU til at vedtage en lov om at g?re information af gravide om stamcelleopbevaring obligatorisk. ?Information om s? v?sentligt et emne er en demokratisk ret?, siger organisationens formand.
Private stamcellebanker med stamceller fra navlesnorsblod er en vigtig bidragsyder til de europ?iske stamcellereserver. Ved udgangen af 2010 havde for?ldre bosat inden for EU s?ledes tilsammen 349.774 pr?ver opbevaret, s? deres b?rn har matchende stamceller til r?dighed, hvis de en dag for brug for det i forbindelse med sygdomsbehandling.
Stamceller fra navlesnorsblod indeholder meget unge og sunde stamceller, der allerede i dag anvendes i forbindelse med behandling af over 80 sygdomme. Antallet af behandlinger forventes at stige markant med afslutningen af de p? verdensplan igangv?rende omkring 3.300 studier vedr?rende stamceller generelt.
Indtil nu har medlemmerne af Cord Blood Europe, som er en europ?isk non-profit interesseorganisation af stamcellebanker, heriblandt den danske StemCare A/S, udleveret 32 stamcelleportioner med henblik p? individuelle behandlinger eller til brug for deltagere i kliniske fors?g. De 22 heraf var patienternes egne stamceller, som skulle bruges til behandling af dem selv, og de 10 blev anvendt i forbindelse med allogene transplantationer, dvs. behandling af andre end donor selv. Antallet af udleverede stamcellepr?ver forventes at stige markant i de kommende ?r, hvor flere og flere sygdomme vil kunne behandles med stamceller fra navlesnorsblod og de behandlende l?ger f?r mere erfaring p? omr?det.
?Det efterh?nden store antal stamcellepr?ver opbevaret af Cord Blood Europes medlemmer afspejler en klar interesse fra europ?iske kommende for?ldre i at opbevare deres kommende b?rns navlesnorsblod. Samtidig st?r det klart, at de private stamcellebanker er aktive bidragydere af anvendelige stamceller til brug for transplantation. Vi har allerede flere eksempler, hvor for?ldre efter anmodning frivilligt har doneret deres barns stamceller til allogene transplantationer. Denne interessante udvikling giver nye perspektiver i debatten om balancen mellem social ansvarlighed og for?ldres frie valg. “, siger formanden for Cord Blood Europe, dr. med. Eberhard F. Lampeter.
Information en demokratisk ret
Cord Blood Europe hilser den seneste debat i Europa-Parlamentet om ?get information af kommende for?ldre om mulighederne for opbevaring af stamceller fra navlesnorsblod velkommen.
?Alt tyder p?, at stamceller fra forskellige kilder vil f? en fremtr?dende betydning i fremtidens behandlingspalet. Der ligger imidlertid ofte en stor udfordring i at finde stamceller, der matcher den patient, der skal behandles, og derfor er kommende for?ldre naturligvis bedst tjent med at f? objektiv information om, at de med stamcelleopbevaring kan p?virke de fremtidige behandlingsmuligheder for deres barn, hvis det bliver ramt af sygdom senere i livet. Objektivitet og valgfrihed ogs? p? dette punkt b?r v?re en rettighed i et moderne, demokratisk samfund?, fastsl?r Lampeter.
OM CORD BLOOD EUROPE:
Cord Blood Europe, www.cordbloodeurope.org, er en europ?isk non-profit sammenslutning af stamcellebanker med hovedkontor i Bruxelles. Cord Blood Europes mission er at sikre en samarbejdsplatform for medlemsvirksomhederne og at udveksle erfaringer og best practise inden for omr?derne celleopbevaring og regenerativ medicin. Cord Blood Europe er desuden medlemsvirksomhedernes repr?sentant i EU. I EU-regi arbejder Cord Blood Europe bl.a. for, at objektiv information om muligheden for opbevaring af stamceller fra navlesnorsblod i forbindelse med f?dslen g?res obligatorisk.
Medlemsvirksomhederne arbejder for indf?relse af af harmoniserede EU-regler, og er aktive i alle EU- og EFTA-lande. Stamcellebanker under Cord Blood Europe lever alle op til vedtagne krav om sikkerhed og kvalitetsstyring p? omr?det. Danmarks repr?sentant i Cord Blood Europe, StemCare A/S, er omfattet af V?vsloven fra 2006 med tilh?rende bekendtg?relser og vejledning, som er underlagt et EU-direktiv fra 2004. V?vsloven h?ndh?ves af L?gemiddelstyrelsen. Ud over tilladelse fra L?gemiddelstyrelsen kr?ver drift af biobanker, der opbevarer levende biologisk materiale, Datatilsynets tilladelse.
Medlemsvirksomheder i Cord Blood Europe: CrioEstaminal (Portugal), Cryo-Save (Holland), Future Health Technology (Storbritannien), Polski Bank Komorek Macierzystych (Polen), StemCare (Denmark), Swiss Stem Cell Bank (Schweiz) and VITA34 (Tyskland).

For yderligere information kontakt venligst
Cord Blood Europe – www.cordbloodeurope… – Formand Eberhard Lampeter – Telefon +49 341 48 79 20 – Email
StemCare A/S – www.stemcare.dk – MSc., Adm. direkt?r Lisbeth Juhl Christensen – Telefon +45 27 22 11 45 -Email
Cord Blood Europe – www.cordbloodeurope… – Generalsekret?r Peter Tulkens – Telefon +32 477 19 80 67 -Email

Filer
Baby i h?nder

St?rrelse 0,95 Mb
Filtype jpg
Navlesnorsblod med stamceller opsamles umiddelbart efter f?dslen, og kommende for?ldres interesse for opbevaring af stamceller fra deres b?rns navlesnor er stor i EU.Blodpose

St?rrelse 5,09 Mb
Filtype jpg
Stamceller fra navlesnorsblod indeholder meget unge og sunde stamceller, der allerede i dag anvendes i forbindelse med behandling af over 80 sygdomme.Nitrogenfrysetank til opbevaring af navlesnorsstamceller

St?rrelse 0,11 Mb
Filtype jpg
Private stamcellebanker med stamceller fra navlesnorsblod er stadig en vigtig bidragsyder til de europ?iske stamcellereserver. Ved udgangen af 2010 havde for?ldre bosat inden for EU s?ledes tilsammen 349.774 pr?ver opbevaret.Pressekit – indeholder alle filer til pressemeddelelsen.

Similar Posts