DK

Danisco pr?senterer ny vision for b?redygtige f?devarer

PURUS mener det alvorligt, n?r de taler v?kst. Inden for de sidste ?r er virksomheden vokset fra VVS-producent til totalleverand?r gennem opk?b af st?rke kr?fter som P2 St?l og S.P. Service and Products. Nu vil det danske v?kstlokomotiv v?re branchens f?rende i l?bet af de n?ste tre ?r.

F?rst p? plast, st?rst p? rustfri

Selvom PURUS er markedsleder p? omr?det for boligafl?b betyder det ikke, at man har n?et m?let ? virksomheden har store ambitioner om ogs? at blive f?rende som totalleverand?r inden for bl.a rustfri sanitet. Derfor har de seneste ?rs selskabsudvidelse af v?ret et strategisk skridt for at opfylde denne m?ls?tning.

Da PURUS i 2010 opk?bte P2 St?ls sanitetsaktiviteter, fik den ambiti?se virksomhed en attraktiv indgang til markedet for rustfri sanitet. At bev?ge sig ind p? dette marked betyder for PURUS, at virksomheden kan fungere som totalleverand?r p? hele byggeopgaver. Af samme grund er PURUS repr?senteret p? branchens anerkendte VVS-messe i Odense 13.-15. april, hvor virksomheden introducerer sit samlede koncept for rustfri sanitetsprodukter.

Fra konkurrent til medspiller

? Da vi sidste ?r overtog P2 St?l og S.P. Service & Products udvidede vi vores sortiment til at omfatte alle rustfrie sanitetsprodukter. Dermed blev vi totalleverand?rer og vi f?ler os st?rke p? omr?det og vidensm?ssigt kl?dt p? til at blive endnu st?rre, fort?ller Birger Christensen, adm. direkt?r i PURUS.
Begge nyerhvervede virksomheder havde hver for sig opn?et betydelige markedsandele inden opk?bet, hvilket giver PURUS potentiale inden for en lang r?kke omr?der. Virksomhedsopk?bene betyder nemlig, at PURUS har udviklingsmuligheder inden for alle kroge i VVS-branchen samt et omfattende produktsortiment i ryggen. S?rligt kan det have betydning for VVS-grossister, som har brug for et sortiment pr?get af robuste og specialtilpassede produkter.
PURUS arbejder fortsat strategisk med udvidelse af sine markedsandele.

Kontaktinformation:
Adm. direkt?r Birger Christensen
tlf. 4616 1918
mail: [email protected]

Med venlig hilsen

PURUS as er ejet af den svenske koncern PURUS AB; en familieejet virksomhed der i dag ejes af Lars Sp?nberg der tilh?rer familiens 11. generation. Familien Sp?nberg erhvervede sig virksomheden i 1945 og er i dag vokset til at besk?ftige 170 medarbejdere. PURUS-koncernen har hoveds?de i Sjöbo i Sverige og har afdelinger i Danmark, Norge, Finland, England og Rusland.

Similar Posts