DK

Dansk konkurrenceevne er fortsat under pres

World Economic Forum offentligg?r i dag deres ?rlige rapport om konkurrenceevnen i verdens lande.
Danmark er faldet tre pladser i forhold til sidste ?r og forts?tter dermed en nedadg?ende tendens.
I 2011 l? Danmark p? en 8.plads, i 2012 p? en 12. plads og i 2013 lander Danmark p? en 15.plads.
De mest konkurrencedygtige lande i verden er if?lge WEF analysen ? lige som sidste ?r ? Schweiz (1), Singapore (2) og Finland (3). I ?r har b?de Tyskland og USA bev?get sig to pladser op og ligger nu p? henholdsvis 4. og 5. pladsen. De har overhalet b?de Sverige og Nederlandene, som i ?r er placeret p? en henholdsvis 6. og 8. plads.
Selvom Danmark er faldet i det samlede indeks, er det v?rd at bem?rke, at den danske konkurrenceevne l?ftes af h?je scorer inden for innovation, unikke produkter, serviceydelser, et fleksibelt arbejdsmarked og hvad ang?r forst?else af kundernes behov.
Den makro?konomiske vurdering, som er beregnet p? internationale n?gletal tr?kker dog fortsat voldsomt ned. Virksomhederne i andre lande har blandt andet lettere adgang til kapital til fx at forny deres produktionsapparat eller styrke markedsf?ringen af deres produkter i udlandet.
Bag den danske del af rapporten st?r Teknologisk Institut. Her p?peger Centerchef Hanne Shapiro ogs? en anden vigtig udfordring:
– Der er behov for at se kritisk p? vores evne til at tiltr?kke og fastholde talent, som kan underst?tte en fortsat globalisering. I den sammenh?ng er det v?rd at n?vne, at Danmark er dykket til en 42. plads, n?r det kommer til kvalitet i matematik og naturvidenskabsundervisningen, og vi ligger p?nt, men p? ingen m?de i toppen, n?r det kommer til vurdering af det samlede uddannelsessystem.
Endelig peger tallene ogs? p?, at der er behov for at unders?ge, hvorvidt offentlig private samarbejder og offentlige indk?b af avanceret teknologi i tilstr?kkeligt omfang er med til at drive udviklingen inden for danske styrkepositioner.
Teknologisk Institut er partner for World Economic Forum – Den ?rlige globale konkurrenceredeg?relse
P? baggrund af mange ?rs policy-analyser og udredninger for EU-Kommissionen, OECD og den nationale regering har World Economic Forum valgt Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme, som deres danske partner i den ?rlige lederunders?gelse.

Unders?gelsen er p? mange m?der unik, fordi den i en lederoptik tager temperaturen p? en r?kke af de forhold, som man fra forskningen ved har betydning for konkurrenceevne, innovation og b?redygtig v?kst ? uagtet geografi ? og fordi den gennemf?res i mere end 140 lande verden over ? i ?r er tallet 148.

P? Teknologisk Institut gl?der man sig over samarbejdet, Centerchef Hanne Shapiro udtaler:
– Vi er stolte over, at World Economic Forum har valgt os som deres partner for den danske analyse ? ikke mindst fordi World Economic Forum p? flere omr?der tidligt har sat en ny dagsorden, som bygger p? en langt bredere konkurrenceevne og et bredere v?kstbegreb, end man typisk ser i ?konomiske analyser.
L?s hele rapporten her: http://wef.ch/gcr13reader
For yderligere information:
Kontakt:
Centerchef Hanne Shapiro, Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme p? tlf. 72 20 14 15 eller [email protected]
Eller:
Teamleder Stig Yding Andersen, Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme, p? tlf. 72202704 eller [email protected]

Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og r?dgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og oms?tter viden til produkter, der har reel v?rdi for virksomheder og samfund. L?s mere p? http://www.teknologisk.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen p? tlf. 72 20 10 66 ? eller [email protected]

Vedh?ftede filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EDC   #Feriepartner Danmark   #Jan Nordmann