DK

Danske Arkena fusionerer med Svenske Qbrick og danner Europas st?rste web-tv-selskab

Hvorfor skal vi bruge s? mange engangs-plastik-krus? Hvorfor sendes telefonlisten ud i trykt form til alle medarbejderne hver eneste m?ned? Hvorfor indsamler vi ikke batterier p? arbejdspladsen, som vi g?r derhjemme? Det er medarbejdere selv, der stiller disse sp?rgsm?l. De bliver dog sj?ldent h?rt. Heldigvis er der undtagelser ? for eksempel DSB.

Virksomhederne er blevet mere omkostningsbevidste. Det er en god idé at g? et skridt videre og f? strammet op p? det un?dvendige spild. Der er nemlig penge at spare! Her er det guld v?rd, at netop medarbejderne gerne selv vil bidrage med deres viden og forslag til forbedringer. ?Det er alligevel medarbejderne, der ser spildet og sidder inde med de gode ideer. Og de vil faktisk rigtig gerne hj?lpe.? siger Anette Warming, ejer af Green Events. Hun er initiativtager til et workshop-forl?b hvor b?de ledelse og medarbejdere f?r roller, n?r beslutningen er taget om at finde og minimere spild i forskellige afkroge af en virksomhed.

Ledelsens spareinitiativer
Det kan v?re afg?rende for virksomheder i dag at stramme livremmen. Desv?rre er det ofte julefrokosten, frugtordningen eller massagen som spares v?k. Unders?gelser viser, at n?sten halvdelen af alle virksomheder har sparet i goderne til deres medarbejdere under finanskrisen.

Medarbejdernes frustrationer
P? den anden side har vi en gruppe medarbejdere, som fors?ger at indstille sig p? nye tider. Mange er utrygge, bekymrede eller frustrerede. Stemningen er m?ske ikke p? det h?jeste. Alle forst?r, at der skal spares. Meddelelsen om, at der skal reduceres i omkostningerne, og at det betyder at flere goder til medarbejderne fjernes, bliver derfor nok accepteret, men det har sj?ldent en gunstig indvirkning p? trivslen.

Manglende kreativitet og involvering
Anette Warming, indehaver af Green Events, mener, at der er en l?sning, som tilgodeser b?de behovet for at spare og som endda f?r medarbejderne til at f?le sig v?rdsatte. Det er en l?sning, som samtidig forbedrer tilliden hos kunderne. Virksomheden kan nemlig med rette sige, at den g?r noget for at v?re b?redygtige ? et stempel, som efterh?nden g?r godt ind hos enhver forbruger.

Gevinst p? alle hylder
Anette Warming opfordrer virksomhederne til at involvere medarbejderne i at finde metoder til at minimere spild.
Hun tilf?jer, at denne reduktion af spildet naturligvis kr?ver en indsats. ?Det er sj?ldent, vi f?r gevinster uden at g?re noget for det, men indsatsen kan faktisk blive b?de langt sjovere og mere indbringende end man umiddelbart skulle tro. At inddrage medarbejderne og sp?rge dem til r?ds, kan medarbejdere nemlig kun blive glade for. Sandsynligheden for at de ogs? bliver mere stolte af deres arbejdsplads er stor. De bliver mere trygge, fordi de kan handle og g?re en forskel. De ser og fejrer endda resultaterne sammen. Der opst?r ogs? en naturlig opblomstring af smittende kreativitet rundt omkring i virksomheden. Det kan simpelthen v?re teambuilding, n?r det virker allerbedst?, siger Anette Warming og tilf?jer, at det selvf?lgelig ogs? b?r handle om en anden uvurderlige side-effekt: At den p?g?ldende virksomhed kan styrke omd?mmet.

?En ting er sikker: Ud af de virksomheder, som i dag arbejder med b?redygtighed, har ikke én eneste fortrudt. Der er simpelthen for meget at vinde. Helt konkret og enkelt forholder det sig s?dan, at s? l?nge der findes spild i en virksomhed, er der muligheder for gevinst p? alle hylder.?

?Jeg kan sagtens forst?, at det er n?dvendigt for virksomheder at f? reduceret nogle umiddelbare omkostninger og i dét ligger der nogle ledelsesm?ssige beslutninger. Pointen her er at t?nke lidt l?ngere og v?re mere kreative. S? bliver resultatet ogs? meget bedre – ogs? vurderet ud fra en bundlinjedrevet tilgang.?

Vanens magt
Vanebryderen Torben Wiese, forfatter og en af landets mest anvendte foredragsholdere med vaner som omdrejningspunkt, siger: ? Under kriser er der brug for at t?nke nyt – og at alle g?r det. Jeg taler jo ofte og gerne om, at medarbejdere skal t?nke som ledere. Det er stadig nyt for mange. Men medarbejderne g?r det gerne, hvis de bliver inviteret til det. Det giver ogs? en dejlig teamf?lelse, som g?r det hele meget sjovere.?

What a waste
Behovet for en l?sning af virksomhedernes behov for at spare, har aff?dt et helt nyt workshopforl?b under navnet, ?What a waste?. Initiativtageren er Green Events. ?Konceptet er ganske enkelt opst?et, fordi jeg ser, at virksomhederne har brug for action og acceleration. Jeg ved, hvordan det er muligt at involvere mennesker i at reducere spild, og s? har medarbejderne ganske enkelt brug for at blive aktive og g?re indsatser, som de kan se giver mening. Spild er noget, vi alle forst?r os p?. Det er noget, vi alle har en mening om. Mange kender til indsatser mod spild i privatlivet, nu tr?nger det til at f? fokus i arbejdslivet ogs??
P? en workshop med Green Events engageres alle i virksomheden til at se og rette op p? spildet, mens der bliver skabt et sammenhold omkring hele processen.

Det er ikke LEAN
Anette Warming understreger, at der ikke er tale om et LEAN initiativ. ?Det ene udelukker selvf?lgelig ikke det andet, og der kan ogs? forekomme overlap, men det her handler ikke om m?linger og effektivisering af produktionen. Det handler om involvering. Om at engagere medarbejderne til at t?nke ?ud af boksen?, stille sp?rgsm?lene og bryde med vanet?nkningen i hverdagen ? p? arbejdet.?

Case: om DSB
DSB arbejder m?lrettet med b?redygtighed og har fine erfaringer med at inddrage medarbejderne i tiltagene. Fra efter?ret har DSB ?nsket at s?tte fokus p? at minimere spild i organisationen. Ledelsen bad medarbejdere om at melde sig p? banen, hvis de ?nskede at udg?re et s?kaldt Green Team – spildets ambassad?rer.DSB valgte at bruge Green Events ved en opstarts-workshop. Form?let var at give det gr?nne team af medarbejdere de bedste foruds?tninger og en god start i jagten p? organisationens spild. Tilbage til hverdagen er 18 engagerede medarbejdere p? kryds og tv?rs af organisationen nu i gang med at observere omr?der med spild. Deres opgave er at skabe opm?rksomhed og opfordre til, at der kommer gode sp?rgsm?l og ideer p? banen. Og allerede tre uger inde i forl?bet er der modtaget 85 gode forslag, som et mindre, internt team arbejder videre med. Projektet l?ber forel?big videre et ?rs tid.

Fakta: om Green Events
Green Events er bureauet med fokus p? b?redygtighed – b?de i form og indhold. Bureauet tilbyder viden til erhvervslivet om, hvordan arrangementer kan gennemf?res b?redygtigt fra start til slut. Derudover kan virksomheder i alle st?rrelser arbejde med b?redygtighed p? forskellige workshops. En mulighed er ?What a Waste?, som netop har fokus p? at minimere spild. Bureauet tilbyder ogs? madworkshops. Igen er involvering, aktivering og teambuilding prioriteret, for at lege med b?redygtige muligheder. Denne gang i maden. Der er emneopdelte workshops, fx ?Spr?l i hverdagsmaden?, ?Madoplevelser s? g?sterne synger? eller ?Br?d med bravour?Og endelig ? rettere fremlig – afholder Green Events ?G?-frem-m?der? i samarbejde med Firstmove. Omdrejningspunktet er fremtiden. Deltagerne f?r en viden, der r?kker 1-2 ?r frem og udvikler aktivt selv kreative ideer, der vil m?de morgendagens behov. Anette Warming er kvinden bag Green Events. Hun har mange ?rs erfaring med at skabe events med fokus p? blandt andet klima for b?de b?rn, foreninger og danske virksomheder i alle st?rrelser.Ogs? privat skinner den mange?rige passion for b?redygtighed og milj?sp?rgsm?l igennem: Anette bor i et b?redygtigt bof?llesskab. Her er der naturligt fokus p? gode vaner omkring mad, dagligt forbrug, transport og affald.Bureauet, Green Events, bygger dermed p? mange ?rs erfaring med mulighederne for b?redygtig tankegang b?de i privat- og erhvervslivet.
http://www.greenevents.dk
Pressekontakt
Anette Warming
20 93 38 18

Green Events
Munks?g?rd 49
4000 Roskilde
Danmark

Similar Posts