DK

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer knyttet til en kurv af finansaktier

2013-08-30 13:57 Danske Bank A/S Danske Bank har besluttet at udstede strukturerede obligationer knyttet til udviklin-gen i en kurv af 10 finansaktier. Obligationerne ben?vnes "DB FINANSAKTIER 2018" (ISIN NO0010686504).

Selskabsmeddelelse nr. 15
Danske Bank har besluttet at udstede strukturerede obligationer knyttet til udviklin-gen i en kurv af 10 finansaktier. Obligationerne ben?vnes “DB FINANSAKTIER 2018” (ISIN NO0010686504).
Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 2. september til den 12. september 2013 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning f?r tegningsperiodens udl?b.
Obligationerne er denomineret i norske kroner og b?rer ingen rente.
Obligationerne udstedes til kurs 99,80 og indfries ved udl?b til en kurs, der afh?n-ger af udviklingen i de underliggende finansaktier.
Obligationer forfalder den 18. september 2018. Indfrielseskursen bestemmes ud fra kursudviklingen i de 10 aktier i kurven, hvor bidraget fra de 4 bedste erstattes med en Erstatningsfaktor p? 50% (indikativ). Indfrielseskursen kan dog ikke blive under kurs 95%.
Erstatningsfaktoren bliver endeligt fastsat senest den 13. september 2013 p? bag-grund af markedsvilk?rene og vil fremg? af Applicable Final Terms. Hvis Erstat-ningsfaktoren ikke kan fasts?ttes til minimum 45 pct., aflyses udstedelsen.
Danske Bank forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegnings-ordrer er mindre end NOK 30,000,000.
Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 21. juni 2013.
Udstedelsesdagen for obligationerne er den 18. september 2013. Obligationerne udl?ber den 18. september 2018. Obligationerne registreres i VP og s?ges optaget til notering p? NASDAQ OMX Copenhagen A/S med f?rste noteringsdag den 18. september 2013.
For yderligere information henvises til Pro Forma Final Terms og Resume (samt dansk overs?ttelse af Resumeet), der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.
Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Danske Bank-koncernen er den st?rste bank i Danmark og en f?rende nordeurop?isk finanskoncern med hoveds?de i Danmark. Vi driver alle slags bankforretninger med fokus p? detailbankaktiviteter.
Organisatorisk er banken bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. De tre forretningsenheder g?r p? tv?rs af alle koncernens geografiske markeder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy