DK

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer knyttet til EURO STOXX 50? aktieindekset

Selskabsmeddelelse nr. 14
Danske Bank har besluttet at udstede strukturerede obligationer knyttet til udviklin-gen i det europ?iske aktieindeks EURO STOXX 50?. Obligationerne ben?vnes “DB EURO STOXX 50? Auto-Callable 2018” (ISIN DK0030326632).
Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 28. august til den 13. september 2013 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning f?r tegningsperiodens udl?b.
Obligationerne er denomineret i euro og b?rer ingen rente.
Obligationerne udstedes til kurs 101 og indfries ved udl?b til en kurs, der afh?nger af udviklingen i det underliggende aktieindeks.
Hvis v?rdien af det underliggende aktieindeks p? bestemte datoer (som defineret i Final Terms) er over startv?rdien, sker der automatisk indfrielse af obligationerne. For hvert ?r stiger det potentielle afkast med 8 procentpoint (indikativt) til maksi-malt 40 pct.
I tilf?lde af et fald i v?rdien af det underliggende aktieindeks er obligationsejerne ikke sikret en tilbagebetaling af det investerede bel?b.
Det potentielle afkast bliver endeligt fastsat senest den 16. september 2013 p? bag-grund af markedsvilk?rene og vil fremg? af Applicable Final Terms. Hvis afkastet ikke kan fasts?ttes til minimum 7 pct., aflyses udstedelsen.
Danske Bank forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegnings-ordrer er mindre end EUR 5,000,000.
Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 21. juni 2013.
Udstedelsesdagen for obligationerne er den 20. september 2013. Obligationerne udl?ber den 30. september 2018. Obligationerne registreres i VP og s?ges optaget til notering p? NASDAQ OMX Copenhagen A/S med f?rste noteringsdag den 20. september 2013.
For yderligere information henvises til Pro Forma Final Terms, Resume (og dansk overs?ttelse af Resumeet) samt Basisprospekt med supplementer, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.
Med venlig hilsen Danske Bank A/S
Kontaktpersoner:
Underdirekt?r Peter Kj?r Holm, telefon 45 12 84 85
Direkt?r Steen Blaafalk, telefon 45 14 63 60

Danske Bank-koncernen er den st?rste bank i Danmark og en f?rende nordeurop?isk finanskoncern med hoveds?de i Danmark. Vi driver alle slags bankforretninger med fokus p? detailbankaktiviteter.
Organisatorisk er banken bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. De tre forretningsenheder g?r p? tv?rs af alle koncernens geografiske markeder.

Similar Posts