valutasp?rsm?l

David Blacklaw ny konsernsjef i Badger Explorer ASA

a8

Styret i Badger Explorer ASA har gleden av ? meddele at David Blacklaw er ansatt som ny konsernsjef med tiltredelse 5. oktober 2011. Blacklaw har bred erfaring fra ledende virksomheter innen oljeservice som WellDynamics og Schlumberger. Utnevnelsen er et ledd i styrets bestrebelser for ? sikre at selskapet har ressurser og ledelse til at Badger Explorer vil lykkes i de kommende faser av selskapets utvikling. Blacklaw vil tilf?re selskapet verdifull internasjonal kompetanse og dokumentert kommersiell erfaring. N?v?rende konsernsjef Kjell Erik Drevdal vil g? over i stillingen som Executive Vice President med fokus p? markedsutvikling.
Styreleder Marcus Hansson uttaler: ?Jeg er meget tilfreds med ansettelsen av David Blacklaw. Han bringer erfaring og et aktivt nettverk fra den internasjonale olje serviceindustrien med inn i sin nye posisjon. Videre kan han vise til solid erfaring med ? utvikle nye teknologier til kommersielle suksesser. Samlet gj?r dette at Blacklaw har de beste forutsetninger for ? lede selskapet til ? l?se de krevende kommersielle og teknologiske oppgavene det st?r foran?. Marcus Hansson gir stor honn?r til Kjell Erik Drevdals innsats. ?Kjell Erik Drevdal har gjennom seks ?r lagt grunnlaget for Badger Explorer ASAs suksess. Han har tatt aktivt del i utvelgelsen av sin etterf?lger, og Drevdal vil v?re sentral i selskapets utvikling ogs? fremover?, sier Marcus Hansson.
David Blacklaw (51) har over 30 ?rs erfaring fra internasjonal oljeserviceindustri. Han har de siste ?rene, med base i Houston (USA), v?rt CEO i internasjonalt anerkjente teknologiselskaper. I perioden fra 1990 og frem til 2008 hadde han ledende stillinger i WellDynamics, Wood Group og Schlumberger. Blacklaw snakker norsk og har operativ erfaring fra Nordsj?en.
Ved ansettelsen tildeles Blacklaw 370.579 aksjeopsjoner som hver gir rett til ? tegne en aksje i Badger Explorer ASA. Opsjonene har en innl?sningskurs p? NOK 19,00. Opsjonene m? ut?ves per september 2014.
“Det er en ?once in a lifetime opportunity? ? lede Badger Explorer?, sier David Blacklaw. ?Jeg ser frem til ? komme igang og til ? lede selskapet frem mot kommersiell suksess. Badger Explorer vil i fremtiden revolusjonere m?ten oljeselskaper finner og produserer olje og gass, og teknologien har s?rskilte fortrinn i krevende omr?der. Jeg ser frem til ? lede selskapet p? denne spennende reisen?, sier David Blacklaw.
For ytterligere informasjon:
Marcus Hansson, styreleder i Badger Explorer ASA, + 44 782 4460 691
Kjell Erik Drevdal, konsernsjef i Badger Explorer ASA, +47 916 43 552
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy