valutasp?rsm?l

De smarteste hodene bor ikke i Norge

19-07-2011 08:44 Abelia Fortsatt vekst i norsk ?konomi krever at Norge evner ? tiltrekke seg globale talenter og kompetanse. - Konkurransen om talentene er hardnet til, og det er p? tide at Regjeringen melder Norge p? i den globale konkurransen, sier Tarje Bj?rgum i NHO-foreningen Abelia.

Fortsatt vekst i norsk ?konomi krever at Norge evner ? tiltrekke seg globale talenter og kompetanse. – Konkurransen om talentene er hardnet til, og det er p? tide at Regjeringen melder Norge p? i den globale konkurransen, sier Tarje Bj?rgum i NHO-foreningen Abelia.
N?ringslivet er i voldsom endring. Norsk ?konomi drives av hoder, kunnskap, mangfold og teknologi. Kunnskapsn?ringene er motoren i norsk ?konomi, med 500.000 sysselsatte og h?yest verdiskaping etter oljen. Den desidert viktigste r?varen for n?ringen er tilgang til kompetente hoder, uavhengig av hvor de kommer fra. Kreativt mangfold og en smeltedigel av ulike kulturer skaper l?sninger for fremtiden.

Tall fra SSB viser at Norge trenger 220.000 nye arbeidstakere innen 2014, og at st?rstedelen vil m?tte komme fra utlandet. Kunnskapsbasert n?ringsliv ruster seg til kamp om de kloke hodene i en global verden. – Tilgang til kompetente hoder er kanskje den aller viktigste utfordringen fremover. Derfor er det oppsiktsvekkende svakt at regjeringen mangler en samlet politikk for ? tiltrekke oss global kompetanse. Det er n? st?rre behov enn noen gang for ? forst? og h?ndtere utfordringer og muligheter innen det globaliserte n?ringslivet. Et minimum burde v?rt en utredning eller en stortingsmelding om temaet. Norge trenger en aktiv politikk slik at vi kan tiltrekke oss og beholde globale talenter og kompetanse, sier Bj?rgum.

Innvandrere i Norge er en uvurderlig ressurs for norsk ?konomi. Innvandrere har med seg verdifull kompetanse, som videreutvikles her. Selvsagt tar det noe tid f?r nykommere finner seg til rette, men tendensen er klar. I motsetning til den ?vrige trenden sikter innvandrerungdom i st?rre grad mot utdannelse i tekniske og naturvitenskaplige fag, noe den kunnskapsbaserte ?konomien er helt avhengig av. Gruppen norskf?dte med innvandrerforeldre har faktisk den h?yeste andel i h?yere utdanning, viser tall fra SSB. Hele 38 prosent av disse 19-24 ?ringene finner vi p? et universitet eller en h?yskole, mot 31 prosent i befolkningen for ?vrig. Her finner vi sv?rt mange oppeg?ende ikke-vestlige innvandrere.

Det ? skaffe nok kompetent arbeidskraft er blitt en langt st?rre utfordring enn at arbeidsplasser i noen n?ringer forsvinner. Et selskap som Aker Solutions trenger alene flere tusen nye ingeni?rer de neste ?rene. Ikke bare trengs ingeni?rer, nesten alle sektorer i vekst mangler kompetente mennesker med relevant utdanning. For ? sikre fortsatt vekst har vi noen valg. Vi kan utdanne flere av v?re egne og vi kan tiltrekke oss mennesker fra andre land. Innvandringspolitikk er derfor i h?yeste grad ogs? n?ringspolitikk. Det krever imidlertid at politikken tilpasses en ny virkelighet og virkemidler m? p? plass som gj?r det attraktivt ? komme til Norge.

– Resepten m? bli en annen enn f?r. Vi m? ?pne opp for mer engelsk i skole og samfunn. Vi trenger flere internasjonale skoler. Vi m? se n?rmere p?, og l?re av hva andre land gj?r. Danmark og Sverige, innf?rer for eksempel n? systemer for arbeidsinnvandring som premierer folk med kompetanse. Det handler om ? gj?re Norge til et attraktivt land ? komme til, avslutter Bj?rgum.

Kontakt:
Tarje Bj?rgum , politisk r?dgiver M: 922 94 842, [email protected]
Hilde Wider?e Wib e, Leder for kommunikasjon M: 481 31 153, [email protected]

– Abelia:
NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter

ca 1100 medlemsbedrifter

ca 35 500 ?rsverk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy