DK

Del?rsrapport 1. kvartal 2011

Del?rsrapport 1. kvartal 2011
20 virksomheder i pipeline til Vestdansk

Interessen for Vestdansk V?kstkapital er stor. 20 virksomheder er i pipeline til investering, og virksomhederne d?kker et bredt udvalg af industrier og alle de vestdanske regioner

V?kstfondens afdeling i Vojens har i 2011 f?et ca. 120 henvendelser fra vestdanske virksomheder vedr?rende finansiering. Foruden den investering, der allerede er foretaget i DITA Exchange ApS med midler fra Vestdansk V?kstkapital, har henvendelserne resulteret i, at vi aktuelt behandler 20 sager om investering med egenkapital. Det er betydeligt st?rre interesse, end vi tidligere har oplevet i Vestdanmark. Foruden egenkapital har en del af henvendelserne drejet sig om l?nefinansiering og V?kstfondens kautionsprodukter.

Virksomhederne i den aktuelle pipeline til Vestdansk V?kstkapital kommer fra et bredt udvalg af industrier og repr?senterer alle egne af Vestdanmark. Den aktuelle pipeline omfatter bl.a. virksomheder fra M?gelt?nder, S?nderborg og ?benr? i syd, Esbjerg og Holstebro i vest, ?rhus og Vejle i ?st samt ?lborg og Br?nderslev i nord. Hertil kommer en virksomhed fra Svendborg p? Fyn.

?Hvorn?r de enkelte investeringer med kapital fra Vestdansk V?kstkapital falder p? plads, afh?nger ikke kun af V?kstfondens investeringsproces, men ogs? af de enkelte virksomheders konkrete behov og af de ?vrige investorers interesser. Den aktuelle pipeline er st?rk, og vi skal nok f? investeret alle midlerne fra Dansk V?kstkapital,? siger Stig Poulsen, omr?dedirekt?r i V?kstfonden med ansvar for Vestdanmark.

Den f?rste investering fra Vestdansk V?kstkapital var den ?rhusianske virksomhed DITA Exchange, som i f?rste runde fik tilf?rt 9 mio. kr. i ny kapital. Det skete blot f? uger efter, at Dansk V?kstkapital var etableret, hvilket skyldes, at V?kstfonden allerede p? forh?nd havde v?ret i dialog med virksomheden. Med den nye kapital fik DITA Exchange mulighed for at udvikle n?ste generation af deres produkt og opbygge en salgs- og marketingorganisation i USA, som er virksomhedens vigtigste marked. Midlerne var en foruds?tning for, at virksomheden kunne ?ge eksporten og styrke udviklingsaktiviteterne i Danmark, som bl.a. har f?rt til ans?ttelsen af to nye medarbejdere i ?rhus. Midlerne er s?ledes ikke sendt til USA, som det er blevet fremstillet, men er blevet brugt til at styrke en dansk virksomheds mulighed for at vokse i Danmark og til at ?ge eksporten af virksomhedens softwarel?sninger.

A to już wiesz?  Det mest solgte vaskepulver bliver CO2 neutral

Foruden midlerne fra Vestdansk V?kstkapital investerer V?kstfonden ogs? i vestdanske virksomheder med fondens ?vrige midler og stiller kaution for virksomhedernes bank- og realkreditl?n. V?kstfonden har historisk set haft mange aktiviteter i Vestdanmark:

? 69 pct. af de virksomheder, som V?kstfonden har medfinansieret siden 2000, ligger i Vestdanmark.
? 62 pct. af medarbejderne i den samlede portef?lje er besk?ftigede i Vestdanmark.
? 39 pct. af V?kstfondens kapital er siden 2000 g?et til medfinansiering af virksomheder i Vestdanmark mod 53 pct. i Region Hovedstaden. I 2009-2010 er 56 pct. af V?kstfondens kapital til nyinvesteringer g?et til Vestdanmark.
? 75 pct. af de virksomheder, som har f?et l?n med V?kstkaution, ligger i Vestdanmark.
? 77 pct. af de virksomheder, som har f?et Kom-i-gang-l?n, ligger i Vestdanmark.

For yderligere information, kontakt
Christian Motzfeldt, direkt?r i V?kstfonden / 40 80 48 60
Stig Poulsen, omr?dedirekt?r for V?kstfonden i Vestdanmark / 30 82 12 82
Peter Bruun, kommunikationschef i V?kstfonden / 40 81 35 46

Om Vestdansk V?kstkapital
Investeringspuljen Vestdansk V?kstkapital p? 150 mio. kr. blev etableret i forbindelse med regeringens udspil ?Danmark i balance?. Puljen er ?rem?rket til investeringsaktivitet i virksomheder i Vestdanmark. I forbindelse med investeringer fra Vestdansk V?kstkapital skal den offentlige kapital matches af privat kapital af minimum samme st?rrelse. Investeringsprocessen er identisk med den proces, som V?kstfonden almindeligvis anvender ved investeringer med egenkapital gennem investeringsafdelingen V?kstkapital.

Om V?kstfonden
V?kstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye v?kstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til r?dighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret v?kst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn p? ca. 10 mia. kr. V?kstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter. De virksomheder, V?kstfonden har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet oms?tning p? over 25 mia. kr. og besk?ftiger ca. 27.000 medarbejdere fordelt over hele landet.

A to już wiesz?  Spar Salling Sparekasse overtages af Den Jyske Sparekasse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy