DK

Del?rsrapport for 1. kvartal 2011

Hermed fremsendes meddelelse modtaget dags dato omkring ?ndrede ejerforhold. Bem?rk at meddelelsen, ligesom selskabsmeddelelsen fremsendt 10. maj 2011, er en konsekvens af, at Aviva plc ikke l?ngere har en bestemmende indflydelse i Delta Lloyd NV, mens meddelelsen ikke isoleret set d?kker over en transaktion med beholdningen af aktier i Bang & Olufsen a/s.
Kim Hyldahl Hansen Global Counsel Henvendelser til denne meddelelse kan rettes til: Global Counsel Kim Hyldahl Hansen, telefon +45 9684 5167.
Relateret dokumenter
349313

Similar Posts