Finans

Del?rsrekneskap 4. kvartal 2009

Styrene i H?land Sparebank og Setskog Sparebank har
besluttet ? innlede arbeid med ? utarbeide en
sammenslutningsavtale mellom bankene.

Bakgrunnen for ? igangsette arbeidet med ? utarbeide
en sammenslutningsavtale er et ?nske om ? styrke
bankenes lokale konkurransekraft, l?nnsomhet, samt
evne til ? bidra til lokalsamfunnets videre utvikling.

Som premisser for arbeidet ligger at virksomheten i
Setskog Sparebank og H?land Sparebank sl?s sammen,
og endrer navn til “H?land og Setskog Sparebank”.
Den sammensluttede sparebank sitt hovedkontor vil
ligge p? Bj?rkelangen i Aurskog H?land kommune, og
Setskog Sparebank sitt kontor p? Setskog vil v?re en
filial i den sammensluttede sparebank.

Adm banksjef i H?land Sparebank, John Sigurd
Bj?rknes, vil v?re adm banksjef i den sammensluttede
sparebank. Det vil i sammenslutningsavtalen
innstilles p? at Jarle Bergsj?, som i dag er
styreleder i H?land Sparebank, velges som styreleder
for den sammensluttede sparebank.

Begge banker har utstedt egenkapitalbevis.
Bytteforholdet mellom egenkapitalbevisene vil bli
foresl?tt ? v?re 1:1. H?land Sparebank er notert p?
Oslo B?rs. Setskog Sparebank er notert p? OTC-listen.
Begge banker er aksjeeiere i Terra Gruppen AS.

Sparebankene antar at en sammenslutningsavtale vil
v?re ferdig i l?pet av ca 2 uker.

Sammenslutningsavtalen mellom sparebankene skal
forelegges sparebankenes forstanderskap for
godkjennelse, samt deretter forelegges Finanstilsynet
for godkjennelse. Det vil bli gitt n?rmere
informasjon om fremdriften.

Den sammensluttede sparebank vil ha en
forvaltningskapital p? ca. 3,9 milliarder, 41
?rsverk, hovedkontor p? Bj?rkelangen, og filialer p?
Setskog, L?ken og Hemnes.

Eventuelle sp?rsm?l kan rettes til;

H?land Sparebank v/ adm banksjef John Sigurd
Bj?rknes, tlf 9249 2546, eller styrets leder Jarle
Bergsj?, tlf 9528 0996

Setskog Sparebank v/ banksjef Vidar Myrvold, tlf 9204
4806, eller styrets leder John-Ivar Udnesseter, tlf
9755 0522.”

Source: Millistream

Similar Posts