Revisjon

Deloitte og Revisorfirma Ulf Strande AS g?r sammen

De to revisjons- og r?dgivningsfirmaene Revisorfirma Ulf Strande AS og Deloitte har vedtatt ? gjennomf?re en prosess som medf?rer at Revisorfirma Ulf Strande AS g?r sammen med Deloitte fra 1. september 2012. Sammensl?ingen inneb?rer at Revisorfirma Ulf Strande AS videref?rer sin virksomhet overfor sine klienter som f?r, men n? som en del av Deloitte.
Revisorfirma Ulf Strande er et Trondheimsbasert revisjonsfirma med 4 ansatte, som reviderer flere hundre virksomheter prim?rt i Trondheimsregionen, men ogs? i Midt-Norge for ?vrig. Deloitte er et ledende revisjons- og r?dgivningsfirma i Norge, med ca. 1200 ansatte p? 21 kontorer i Norge. De to firmaene har inng?tt en avtale som inneb?rer at Revisorfirma Ulf Strandes virksomhet overf?res til Deloitte. Alle ansatte blir med i overf?ringen, og f?r ny stilling i Deloitte.
Revisjonsbransjen vil komme til ? se flere sammensl?inger
– Revisorfirma Ulf Strande AS har bygget opp en god posisjon i Trondheim og en solid portef?lje med mange klienter vi er stolte av ? v?re revisor for. Vi ser imidlertid at utviklingen i revisjonsbransjen tilsier at det er stadig viktigere ? v?re en del av et stort fagmilj?. Det er prim?rt to ?rsaker til dette: Det ene er kravene til kontinuerlig kompetanseutvikling og inng?ende kunnskap om forholdene i ulike bransjer og sektorer. Det andre er at rammebetingelsene i bransjen, med blant annet endringer i revisjonsplikt, tilsier at det er mer krevende enn tidligere ? v?re en liten akt?r. Deloitte har den riktige kombinasjonen av solid lokal tilstedev?relse og forankring, samtidig som det er et verdensledende kunnskapsmilj?. Vi vil fortsatt ha stort fokus p? n?rhet til og samarbeid med de enkelte kundene, og vi mener vi kan ?ke b?de verdien og omfanget av v?re tjenester til kundene n?r vi n? tar valget om ? g? inn i Deloitte, sier Harald Halvorsen, revisor og daglig leder i Revisorfirma Ulf Strande.
Vil skape verdier for distriktet
Sammensl?ingen vil ogs? sl? ut positivt for Deloitte i Trondheim:
– Vi er glade for at Revisorfirma Ulf Strande AS og alle ansatte kommer til Deloitte. Sammensl?ingen av Revisorfirma Ulf Strande AS og Deloitte vil bidra til at vi skaper mer verdier i og for distriktet. Det inneb?rer en ytterligere styrkning av Trondheimskontoret i Deloitte, vi kommer til ? tiltrekke oss ekspertise, og st? enda sterkere rustet til ? bygge lokal kompetanse, sier partner og leder av Deloittes Trondheimskontor, Per Forseth.
Forseth ser ikke bort fra at det kan komme flere sammensl?inger i revisjonsbransjen i perioden fremover:
– Vi kommer til ? se en konsolidering, som f?lge av at forholdene i markedet er i vesentlig endring. Vi kan ikke utelukke flere sammensl?inger av denne typen, sier Per Forseth.
Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1150 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 195.000 ansatte i 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Jondell   #Norsk Folkemuseum   #Wergelands Hus