?konomi

Deloitte-rapport: Forbrukeren er vinneren

22-01-2014 15:45 Deloitte AS If?lge teknosp?dommer for 2014 etterlater den digitale oppgraderingen av stua et bedre tilbud enn noensinne for vanlige forbrukere.

Deloitte har gitt ut den ?rlige rapporten Technology, Media & Telecommunications Predictions, hvor det kommer frem en rekke teknologiske sp?dommer for 2014 og den n?rmeste fremtiden. Rapporten er basert p? hundrevis av diskusjoner med industrisjefer, analytikere og kommentatorer, samt titusenvis av intervjuer med forbrukere. Den sikter etter ? vise hvor vi er p? vei og hvordan teknologi virker inn p? dagliglivet, og hevder at ?kt differensiering og bredere tilbud kombinert med lavere priser gj?r at forbrukeren st?r igjen som vinneren av den harde konkurransen.
I det siste ti?ret har egenskapene prosessorkraft, tilkoblingsmuligheter og lagringskapasitet v?rt viktige for utviklingen av forbrukerteknologi, og dette har blant annet ledet til at hovedsakelig fem enheter dominerer TV-stua og mediehverdagen i dag. Dette er TV, PC, spillkonsoll, smarttelefon og nettbrett, og det er antatt at disse vil st? for en omsetning p? 750 milliarder dollar i 2014.
Halvor Moen, som er leder for bransjegruppen Teknologi, Media og Telekom (TMT) i Deloitte Norge, mener at trenden er fortsatt sammensmeltning av tradisjonelt adskilte medieenheter:
? Det er ikke lenger kult med forskjellige duppeditter i stua. Utviklingen g?r mot enkle og smidige l?sninger, hvor synlig teknologi ikke tar stor plass. Spesielt spillkonsollen og enhetene rundt TV-en, som PVR-dekoderen og DVD-spilleren, vil smelte sammen. De ?vrige enhetene vil fortsette ? sameksistere.
Blant ?rsakene til dette er ulike grader av portabilitet. Moen trekker frem eksempler hvor personer har fors?kt ? bruke nettbrettet som en liten PC, men senere har vendt tilbake til b?rbare datamaskiner igjen ? p? grunn av ?kt utbytte og komfort.
Nettbrett, som fikk en st?rre introduksjon p? markedet for bare fire ?r siden, har allerede blitt sv?rt utbredt og har n?dd et modenhetspunkt. Dette inneb?rer at det er mange produsenter, flere ulike typer nettbrett til forskjellige bruksomr?der, og en vid brukerbase. Smarttelefoner er den st?rste gruppen av de nevnte, med en forventet omsetning p? 375 milliarder dollar i 2014. Selv om smarttelefonmarkedet er i ferd med ? bli mettet, er det fremdeles et stort potensial i aldersgruppen 55+. Smarttelefonprodusenter fors?ker ellers ? differensiere og bedrive nyvinning ved stadig mer robuste telefoner, som gj?r at de kan brukes i st?rre grad ogs? utenfor tradisjonelle milj?er som kontorlandskap eller hjemmet.
Ha-p?-dingser melder sin ankomst
S?kalt ?wearable technology?, eller ?ha-p?-dingser? p? norsk, er ventet ? gj?re et st?rre innhogg enn tidligere p? markedet i 2014. Kombinasjonen av sm? datamaskiner, skjermer og tradisjonelt separate produkter har resultert i smartbriller, smartklokker og smartarmb?nd ? enheter som kan koble seg til Internett og bidra med varsler fra sosiale medier, utvidet virkelighet og andre muligheter for brukeren.
I 2014 er det ansl?tt at det selges 10 millioner slike enheter p? verdensbasis, med en totalomsetning p? 2 milliarder dollar. Dette er et beskjedent tall i forhold til for eksempel smarttelefoner, men er fremdeles vesentlig med tanke p? liten omsetning i tidligere ?r.
Halvor Moen er imidlertid skeptisk overfor enkelte av de nye smartdingsene: ? Jeg har for eksempel operert ?ynene, s? for meg er det utenkelig ? g? med smartbriller. En klokke er derimot mindre p?trengende, men suksessen til slike dingser avhenger av prissetting, vekt og at det m? v?re enkelt og behagelig for sluttbrukeren, sier han.
Mens nye teknologier er p? vei inn, er andre i ferd med ? forsvinne sakte ut. Tradisjonelle tekstmeldinger (SMS) utgj?r bare én tredjedel av alle meldinger sendt fra mobiler, men i teknologibransjen er ikke volum n?dvendigvis lik verdi. SMS-er vil st? for nesten alle inntektene p? dette omr?det med 100 milliarder dollar, mens Mobile Instant Messaging (MIM) vil generere 2 milliarder dollar.
Raskere nett gir nye muligheter
Utviklingen av bredb?ndsteknologien har g?tt fra 128 Kbit/s for ti ?r siden til 100 Mbit/s eller h?yere p? mange markeder i dag. Mer b?ndbredde gir et st?rre spekter av ulike tjenester p? nett, og i 2014 er det blant annet antatt at helsevesenet verden rundt vil ha 100 millioner s?kalte eVisits ? legebes?k over nett. St?rre forbruk av videotjenester som Netflix er ogs? forventet, og flere titalls millioner hjem vil bli abonnenter p? stadig mer betal-TV p? nett.
En annen teknologisk trend som er i ferd med ? utvikle seg er MOOC (Massive Open Online Courses), eller fri l?ring p? nett via presentasjoner, skjemaer, videoer og andre interaktive virkemidler. I den umiddelbare fremtid er det ventet en moderat bruk av MOOC, mens i det lengre l?p er det forventet en langt st?rre utbredelse.
? Dette har kommet for ? bli p? samme m?te som Internett, forteller Halvor Moen. ? Det finnes imidlertid en rekke utfordringer. Finansiering er én av dem, og en annen er distribusjon til utviklingsland, der effekten kan bli st?rst.
For ? laste ned en kopi av rapporten Technology, Media & Telecommunications Predictions 2014, vennligst bes?k:
www.deloitte.com
##
Om rapporten Technology, Media & Telecommunications Predictions 2014
Rapporten Technology, Media & Telecommunications Predictions 2014er utarbeidet av Deloitte, og sp?r utviklingen innen omr?dene teknologi, media og telekommunikasjon i l?pet av de neste 12 ? 18 m?nedene. Den baserer seg p? flere hundre diskusjoner og samtaler med industrisjefer, analytikere og kommentatorer, og mange tusen intervjuer med forbrukere.

A to już wiesz?  Sparing til barn

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy