SE

Demokratin utreds p? nytt ? intervju med Olle Wästberg

Alliansregeringen tillsatte i juli en ny demokratiutredning som ska sträcka sig över nästan tv? ?r. Olle Wästberg ? tidigare folkpartipolitiker, generalkonsul och samordnare för Raoul Wallenberg Academy ? fick utredningsuppdraget. Den har utlovats bli den största demokratiutredningen p? över tio ?r och har ett högt uppsatt m?l ? jämlikt politiskt deltagande.

Bara en femtedel av svenskarna känner att de har möjlighet att p?verka politiska beslut. Wästberg ska tillsammans med en parlamentarisk expertgrupp, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt n?gra forskare, utarbeta förslag för att öka och bredda det politiska engagemanget, samt stärka möjligheter till inflytande mellan valen. Den stora demokratiutredningen som kom 2001 lyfte fram fr?gor om demokratiskt deltagande, inflytande och delaktighet. Fem ?r senare ? ?r 2006 lanserades en liknande utredning: SOU 2006:53 Exkluderingens mekanismer ? etnicitet och representation.
Utredningens uppdrag är den här g?ngen ?att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.?

En första relevant fr?ga till utredaren Olle Wästberg är om det verkligen behövs nya statliga utredningar?
? Exkluderingens mekanismer 2006 var ambitiös men rann lite ut i sanden. Ocks? den stora demokratiutredningen som kom 2001 blev det ganska lite av. Problemet är inte löst utan kvarst?r om än mer i dag. Vi har stark segregation och p? vissa h?ll extremt l?gt valdeltagande vilket är en integrations- eller klassfr?ga, man kan kalla det vad man vill, men vissa grupper i samhället är gravt underrepresenterade i politiken och framförallt handlar det om utrikesfödda, kvinnor och unga. Utredningen tillsattes för att inkludera och f?nga upp dessa grupper och det finns därför goda skäl att göra en till utredning, säger han.
Läs hela intervjun här.

För pressinloggning kontakta red.

Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
070-772 17 52
feministisktperspektiv.se
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy