DK

Der er liv p? de danske kirkeg?rde

Det samlede obligationsudbud p? Nykredit koncernens refinansieringsauktioner i marts 2011 udg?r 93,5 mia. kr., der fordeler sig med 79,9 mia. kr. i DKK-denominerede fastforrentede st?ende obligationer og 13,6 mia. kr. i EUR-denominerede fastforrentede st?ende obligationer.

Opdaterede forventede udbudsm?ngder og auktionsplan fremg?r af bilag 1.

L?ntagerne kan foretage l?neoml?gninger og indfrielser frem til og med mandag den 28. februar. Vi g?r derfor opm?rksom p?, at der fortsat kan ske ?ndringer i de udbudte m?ngder.

For uddybende informationer om vilk?r for auktionerne henvises til selskabsmeddelelsen udsendt den 8. februar og nykredit.com/ir.

Sp?rgsm?l vedr?rende obligationssalget og tekniske sp?rgsm?l i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, ved Lars Mossing Madsen p? tlf. 44 55 11 66, Christian Mauritzen p? tlf. 44 55 10 14, Pernille Bach Ladevig p? tlf. 44 55 10 63 eller Theis Ingerslev p? tlf. 44 55 20 21.

?vrige sp?rgsm?l kan rettes til vicedirekt?r Henrik Hjortsh?j-Nielsen, Finansafdelingen p? telefon 44 55 10 40 eller kommunikationsdirekt?r Nels Petersen p? telefon 44 55 14 70/20 22 22 72.

Bilag: Forventet udbud p? Nykredit og Totalkredits refinansieringsauktioner

Similar Posts