Marked

Derfor f?r du betalingsanmerkning

For ? f? registrert en betalingsanmerkning p? deg som privatperson, m? du ha misligholdt et betalingskrav for kj?p av en vare eller tjeneste p? kreditt. Det vil si at du har unnlatt ? betale ved forfall. Saken g?r til inkasso og sendes til namsmannen eller forliksr?det ? f?r det kan rapporteres betalingsanmerkning.

N?r f?r du betalingsanmerkning?
Hvis du ikke betaler gjelden din, vil du f? betalingsanmerkninger. Disse blir registrert hos kredittopplysningsbyr?er, og banker ?nsker sjelden ? gi deg l?n dersom du har betalingsanmerkninger. Datatilsynet tildeler, med hjemmel i personopplysningsloven, konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. I konsesjonsvilk?rene fra Datatilsynet fremg?r det hva som er tillatt ? registrere, n?r det kan registreres og n?r det skal slettes.
Er du kredittverdig? Sjekk deg selv

Innrapporteres etter 30 dager
En betalingsanmerking kan innrapporteres tidligst 30 dager etter at inkassobyr?et har sendt stevning eller begj?ring om rettslige skritt i saken. N?r kredittopplysningsbyr?et, som f.eks. Bisnode, mottar melding om betalingsanmerking fra et inkassobyr?, skal forbrukeren varsles. Forbrukeren har 14 dagers frist til ? protestere p? anmerkingen.En betalingsanmerkning slettes n?r saken er foreldet (etter 4 ?r) eller umiddelbart etter at den er fullt oppgjort.
Dramatisk ?kning i antall betalingsanmerkninger

Samme regel for n?ringsdrivende
Registrerte inkasso-opplysninger om n?ringsdrivende som er registrert i Foretaksregisteret, kan ikke brukes i kredittopplysning f?r én m?ned etter at inkassator har sendt krav om inndrivelse av gjelden, p? lik linje med opplysninger om privatpersoner.
Inkassoselskapet vurderer rettslig p?gang
Det er inkassoselskapet som vurderer om rettslig p?gang er n?dvendig (alts? oversendelse til namsmann eller forliksklage til forliksr?det), og dette skjer f?rst etter at s?kalt tungt sal?r har p?l?pt 42 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt.
NB! Fordi mange namsmenn og forliksr?d har lang behandlingstid, vil saken ofte ikke ha v?rt behandlet der f?r den er registrert hos Bisnode. Det er alts? ikke noe krav om at saken skal ha v?rt behandlet hos forliksr?det eller namsmannen.

Mistet lommebok eller kredittkort? Slik unng?r du at noen handler varer i ditt navn

Sletting av registreringer
Alle registreringer skal slettes straks etter at kredittopplysningsbyr?et har mottatt bekreftelse p? at er kravet er innfridd og saken avsluttet. I saker med tinglysinger av pant i eiendom eller l?s?re vil det kunne ta opptil et par uker f?r sletting er gjennomf?rt.
Forbruker?konomens r?d til unge:
? Sett opp et budsjett for ? f? oversikt over ?konomien.
? Opprett en egen konto til faste utgifter.
? Bruk avtalegiro slik at regningene blir betalt automatisk.
? Hvis du ikke kan betale en regning, kontakt kreditor for ? f? en avtale om nedbetaling.
? Skrell bort un?dvendige kostnader, lag for eksempel matpakke i stedet for ? kj?pe lunsj.
? Betal ned den gjelden med h?yest rente f?rst.
PS! Halvparten av alle mellom 20 og 30 ?r vet ikke konsekvensen av ? f? en betalingsanmerkning, og en av tre kj?per ting de egentlig ikke har r?d til.
.
Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Similar Posts