Revisjon

Desember er bulketid – unng? dobbel ergrelse

I dagene f?r jul bulker nesten dobbelt s? mange bilen som ellers i ?ret. N?r uhellet f?rst er ute, er det én tabbe som ofte g?r igjen.

Antall anmeldte skader p? personbiler p? grunn av sammenst?t har hatt en jevn ?kning de siste ?rene, og desember topper skadestatistikken.
? Fyll ut skademeldingsskjema s? n?yaktig som mulig! Det er r?det fra fagsjef for motor i Storebrand, Petter Berg, til nordmenn som skulle v?re s? uheldige ? bulke f?r jul.
If?lge Berg b?r man alltid fylle ut skademeldingsskjema etter et sammenst?t.

? Selv om politiet p? stedet eventuelt sier at det er un?dvendig for rettslig ansvar, er det likevel n?dvendig for ? sikre riktig ansvarsplassering i forhold til oppgj?r. Det er ikke alltid skader er synlig p? bilen, men de kan komme til syne p? verksted senere. Derfor b?r man alltid fylle ut skjemaet, uansett, sier Berg.

Glemmer side to
Berg forteller at det er mange som glemmer ? fylle ut den andre siden p? skademeldingsskjemaet.

? Vi opplever at mange kun har fylt ut den f?rste siden, og glemmer side to. Her skal f?rer gi sin skriftlige beskrivelse av hvordan uhellet oppstod, sier han.

Et godt r?d er ? notere navn og nummer p? eventuelle vitner som s? hva som skjedde. Kameraet p? mobilen kan v?re et godt hjelpemiddel for ? dokumentere situasjonen.
Dobbel ergrelse
Berg forteller at det f?rst og fremst er bilf?reren det g?r utover n?r skadeskjema uteblir eller leveres ufullstendig.
? Ved levering av mangelfullt skademeldingsskjema tar det lengre tid for partene ? f? saken behandlet hos forsikringsselskapene. Resultatet blir dobbel ergrelse. Er all n?dvendig informasjon p? plass, slipper forsikringsselskapene ? leke detektiv og kan heller bruke tiden p? ? avgj?re ansvaret selskapene i mellom, sier Berg.

Han minner om at det alltid er lettest ? huske hva som er skjedd rett etter hendelsen, mens det senere kan bli vanskeligere ? huske detaljer.
Trenger ikke avgj?re skyld
Fagsjefen forteller at det s?rlig er ved uenighet om hendelsesforl?pet at norske bilister leverer ufullstendige skademeldingsskjemaer.

? Det er ingen som krever at skyld for hendelsen skal avgj?res p? stedet. Det er forsikringsselskapet som vurderer ansvarsfordeling og verkstedet som vurderer skadeomfanget. I feltet “Bemerkninger eller forbehold” f?r begge parter uansett mulighet til ? skrive ned eventuelle uenigheter og bemerkninger, sier Berg.
V?r mot andre?
86 prosent av bilf?rerne hevdet at de alltid ville lagt igjen beskjed med navn og telefonnummer dersom de bulket en parkert bil, if?lge en unders?kelse Storebrand gjennomf?rte i fjor.
Bare 15 prosent tror andre bilister ville gjort det samme, med mindre det var noen som s? hva som skjedde. Med vitner til hendelsen tror ytterligere 44 prosent at andre ville lagt igjen beskjed.
Uhell p? parkeringsplasser gir heldigvis som regel mindre skader, men er like fullt fryktelig ergerlig. Det f?les ikke minst urettferdig hvis noen andre har bulket din bil, mens du m? ta kostnaden.

? Vi f?r hvert ?r mange fortvilte henvendelser om skader ingen vil ta ansvar for. Noen er til og med s? frekke at de legger igjen en lapp der de bare skriver tull, for at det skal se ut som de legger igjen navn og telefonnummer. Derfor oppfordrer vi alle til ? si ifra dersom de er vitne til bilbulking, sier Berg i Storebrand Forsikring

Gode r?d for ? unng? parkeringsbulk
– Plasser bilen langt unna inngangsd?ra – der er det som regel f?rre biler.
– Fors?k ? parkere midt i det oppmerkede omr?det.
– Unng? ? parkere i n?rheten av handlevogner.

Gode r?d hvis ulykken f?rst har inntruffet

– Sp?r folk i n?rheten om de har sett noe.
– Noter navn og telefonnummer p? eventuelle vitner.
– Se etter videokamera som kan ha filmet hendelsen.
– Meld skaden til forsikringsselskapet.

Tips til utfylling av skademeldingsskjema:
1. Fyll alltid ut skademelding, selv om det ikke er noe rettslig ansvar ? fordele.
2. Fyll ogs? ut skademelding selv om det ikke er noen synlige skader p? bilen. Skadene kan komme til syne senere.
3. Skriv tydelig! Det er ikke n?dvendig med polisenummer s? lenge kjennemerker p? bilen kommer godt fram.
4. Kontroller at kjennemerke p? skademeldingen stemmer med de involverte biler. Dersom det er en lastebil med henger, er det registreringsnummeret p? lastebilen som er av betydning ? ikke registreringsnummeret p? hengeren.
5. Noter navn og telefonnummer til vitner som s? hva som skjedde.
6. Kamera p? mobilen kan brukes for ? dokumentere situasjonen, husk ? gi beskjed om at det er tatt bilder til forsikringsselskapet.
7. Legg merke til trafikkskilt eller annen merking i omr?det, noter dette ned i skjemaet.
8. Det er ikke viktig ? avgj?re skyld p? stedet; ansvarsfordeling avgj?res av forsikringsselskapet.
9. I feltet “Bemerkninger eller forbehold” kan begge parter skrive ned sin mening om saken. Husk ? benytte denne muligheten hvis dere er uenige om saken.
10. Tegn en skisse p? skademeldingen om hvordan sammenst?tet skjedde. Dette kan ogs? gj?res p? eget ark, som tillegges samme betydning som selve meldingen.
11. Skademeldingen er dobbel, og hver part sender til sitt forsikringsselskap.
12. Mangler du skademeldingsskjema, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Tyl Professional