Bedriftsinformasjon

– Det private initiativ vil v?re fundamentet og forutsetningen for vekst i Norge

Johan F. Andresen etterlyste entrepren?rskap som en n?kkelfaktor for effektivt eierskap. Han mener ogs? at for private

Johan F. Andresen etterlyste entrepren?rskap som en n?kkelfaktor for effektivt eierskap.

Han mener ogs? at for private bedrifter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy